Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Úřední dny (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2020

pondělí od 09.00 - 11.00 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena. Případné návštěvy objednat na tel. č. 382 214 805-6 nebo 604 415 519.

Zápisové lístky
16.6.2020

Přijatí uchazeči  mohou odevzdat zápisové lístky do 23. 6. 2020, každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00, v kanceláři školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat žádost o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vyzvednutí svých věcí ze šatních skříněk
6.5.2020

Žáci, kteří si budou chtít vyzvednout své věci ze šatních skříněk, popř. z kmenových tříd, se mohou dostavit k vyzvednutí ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA od 7 do 13:30 hod.

Zvoňte prosím u hlavního vchodu na kancelář.

Microsoft Office 365 máme pro naše žáky už 2. rokem zdarma a připomínáme možnosti využití, včetně výčtu služeb
20.4.2020

Ve škole nabízíme už druhým rokem pro naše žáky služby MICROSOFT OFFICE 365 ZDARMA, a to po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ Písek! Vždy na začátku školního roku tuto možnost avizujeme a teď pro jistotu znovu připomínáme, jaké služby můžete v rámci Office 365 využít zdarma.
APLIKACE:
Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenone. Jedná se o webové verze aplikací, které je možné naistalovat celkem až na 5 zařízení.
SLUŽBY: ...
Exchange - služby e-mailového serveru;
Onedrive - cloudové úložiště s prostorem až 1024 GB;
Sharepoint - informace pro zaměstnance a studenty, jejich zapojení do dění na komunikačních a týmových webech na intranetu postaveném na SharePointu;
Teams - digitální centrum, kde najdete konverzace, obsah a aplikace, které vaše škola potřebuje pro lepší spolupráci a zapojení všech;
Sway - digitální nástroje určené k vyprávění příběhů;
Forms - dotazníky a kvízy s automatickým hodnocením;
Stream - služba videí pro podniky, díky které můžete ve své organizaci vytvářet, spravovat a bezpečně sdílet videa;
Flow - automatizace pracovních postupů v aplikacích i službách bez nutnosti psát kód;
Powerapps - vyvíjejte bez programování aplikace, které vám pomůžou rychle šířit potřebná data přes vlastní web a mobilní aplikace.
School Data Sync - správa tříd a Plánování pracovních rozvrhů a každodenních pracovních úkolů v Microsoft Teams;
Yammer - interní komunikační síť pro sdílení a komunikaci;
MS Azure Dev Tools for Teaching - sada cloudových nástrojů, vývojového softwaru, internet věcí, mobilní technologie, úložiště….

Aktualizovaný návod na připojení k VPN pro přístup na školní sdílené disky
30.3.2020
Návod na přístup VPN na školní síť je uveden zde
Oznámení o omezení úředních hodin pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností.
18.3.2020

Po dobu přerušení výuky na SPŠ a VOŠ Písek se od 18. 3. 2020 zahajuje zvláštní provoz kanceláře školy s omezením osobního kontaktu. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu, vždy od 9 do 11 hodin.

1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

SPŠ Elektrotechnika – Počítačové projektování

Vloženo: 21.2.2018 | Zobrazeno: 6151x | Zatím neupraveno

Obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika, Počítačové projektování

 

Preambule (Velikost: 484 kB)
Učební plán (Velikost: 134.82 kB)
Učební osnova (Velikost: 1.69 MB)

 

 

Žáci se od školního roku 2018/2019 vyučují podle nového školního vzdělávacího programu POČÍTAČOVÉ PROJEKTOVÁNÍ, který je zařazen pod obor vzdělání 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA. Tímto nově koncipovaným školním vzdělávacím programem reagujeme na současné požadavky trhu práce a oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. Nový školní vzdělávací program využívá učeben jak kmenových, tak odborných modernizovaných z vlastních finančních zdrojů a zejména z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

 

Nový vzdělávací program v oboru vzdělávání Elektrotechnika se obsahem a formou studia blíží technickému lyceu.  Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 128 hodin, z toho je 79 hodin určeno pro všeobecné předměty, 49 hodin pro povinné odborné předměty.

 

Odborné předměty jsou zaměřeny do oblastí

  • projekčních systémů CAD/CAE používaných ve strojírenství a elektrotechnice – AutoCAD, Inventor, ePLAN
  • CNC zařízení a 3D tisku a skenování
  • elektrotechniky a elektroniky
  • elektrotechnických měření
  • informačních a komunikačních technologií
  • programování ve vyšších programovacích jazycích
  • malých datových sítí a moderních způsobů přenosu informací (IP telefonie, videokonference, …)

 

Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků, společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi, základy algoritmizace úloh, programování ve vyšším programovacím jazyce, datové sítě a digitální přenosové systémy včetně IP telefonie a videokonferencí.

 

U předmětů poskytujících všeobecné vzdělání je v průběhu studia posílena výuka matematiky (na čtyři hodiny týdně v každém ročníku), fyziky a cizích jazyků, která poskytuje dobrý základ studia nejen na technicky zaměřených vysokých a vyšších odborných školách.

 

Velký důraz se u všech předmětů odborného vzdělání klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi školního vzdělávacího programu Počítačové projektování oboru vzdělání Elektrotechnika byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na elektrotechniku nebo projektování CAD/CAE. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.