Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
7.10.2021

Dne 15. listopadu 2021 se u nás koná velký Den otevřených dveří. Všichni jste srdečně zváni k prohlídce školy.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

SPŠ Elektrotechnika – Počítačové projektování

Vloženo: 21.2.2018 | Zobrazeno: 13769x | Zatím neupraveno

Obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika, Počítačové projektování

Preambule
Učební plán
Učební osnova

Žáci se od školního roku 2018/2019 vyučují podle nového školního vzdělávacího programu POČÍTAČOVÉ PROJEKTOVÁNÍ, který je zařazen pod obor vzdělání 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA. Tímto nově koncipovaným školním vzdělávacím programem reagujeme na současné požadavky trhu práce a oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. Nový školní vzdělávací program využívá učeben jak kmenových, tak odborných modernizovaných z vlastních finančních zdrojů a zejména z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

 

Nový vzdělávací program v oboru vzdělávání Elektrotechnika se obsahem a formou studia blíží technickému lyceu.  Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 128 hodin, z toho je 79 hodin určeno pro všeobecné předměty, 49 hodin pro povinné odborné předměty.

 

Odborné předměty jsou zaměřeny do oblastí

  • projekčních systémů CAD/CAE používaných ve strojírenství a elektrotechnice – AutoCAD, Inventor, ePLAN
  • CNC zařízení a 3D tisku a skenování
  • elektrotechniky a elektroniky
  • elektrotechnických měření
  • informačních a komunikačních technologií
  • programování ve vyšších programovacích jazycích
  • malých datových sítí a moderních způsobů přenosu informací (IP telefonie, videokonference, …)

 

Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků, společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi, základy algoritmizace úloh, programování ve vyšším programovacím jazyce, datové sítě a digitální přenosové systémy včetně IP telefonie a videokonferencí.

 

U předmětů poskytujících všeobecné vzdělání je v průběhu studia posílena výuka matematiky (na čtyři hodiny týdně v každém ročníku), fyziky a cizích jazyků, která poskytuje dobrý základ studia nejen na technicky zaměřených vysokých a vyšších odborných školách.

 

Velký důraz se u všech předmětů odborného vzdělání klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi školního vzdělávacího programu Počítačové projektování oboru vzdělání Elektrotechnika byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na elektrotechniku nebo projektování CAD/CAE. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.