Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

SPŠ Elektrotechnika – Počítačové projektování

Vloženo: 21.2.2018 | Zobrazeno: 5039x | Zatím neupraveno

Obor vzdělávání 26-41-M/01 Elektrotechnika, Počítačové projektování

 

Preambule (Velikost: 484 kB)
Učební osnova (Velikost: 1.31 MB)
Učební plán (Velikost: 134.82 kB)

 

 

Žáci se od školního roku 2018/2019 vyučují podle nového školního vzdělávacího programu POČÍTAČOVÉ PROJEKTOVÁNÍ, který je zařazen pod obor vzdělání 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA. Tímto nově koncipovaným školním vzdělávacím programem reagujeme na současné požadavky trhu práce a oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. Nový školní vzdělávací program využívá učeben jak kmenových, tak odborných modernizovaných z vlastních finančních zdrojů a zejména z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

 

Nový vzdělávací program v oboru vzdělávání Elektrotechnika se obsahem a formou studia blíží technickému lyceu.  Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 128 hodin, z toho je 79 hodin určeno pro všeobecné předměty, 49 hodin pro povinné odborné předměty.

 

Odborné předměty jsou zaměřeny do oblastí

  • projekčních systémů CAD/CAE používaných ve strojírenství a elektrotechnice – AutoCAD, Inventor, ePLAN
  • CNC zařízení a 3D tisku a skenování
  • elektrotechniky a elektroniky
  • elektrotechnických měření
  • informačních a komunikačních technologií
  • programování ve vyšších programovacích jazycích
  • malých datových sítí a moderních způsobů přenosu informací (IP telefonie, videokonference, …)

 

Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků, společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi, základy algoritmizace úloh, programování ve vyšším programovacím jazyce, datové sítě a digitální přenosové systémy včetně IP telefonie a videokonferencí.

 

U předmětů poskytujících všeobecné vzdělání je v průběhu studia posílena výuka matematiky (na čtyři hodiny týdně v každém ročníku), fyziky a cizích jazyků, která poskytuje dobrý základ studia nejen na technicky zaměřených vysokých a vyšších odborných školách.

 

Velký důraz se u všech předmětů odborného vzdělání klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi školního vzdělávacího programu Počítačové projektování oboru vzdělání Elektrotechnika byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na elektrotechniku nebo projektování CAD/CAE. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.