Telefon: 382 214 805 – 119
Email: koudova@sps-pi.cz 
konzultace: pondělí 8.00 – 8.45, individuálně podle domluvy
                     kabinet P15

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE
tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
poskytování informačních a metodických materiálů
aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence


Náplň práce školního metodika prevence

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence


Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování – Minimálně preventivní program