Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
7.10.2021

Dne 15. listopadu 2021 se u nás koná velký Den otevřených dveří. Všichni jste srdečně zváni k prohlídce školy.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

SOČ

Autor: admin|

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

 

Pro vítěze celostátních kol se nabízí postup do nadnárodní soutěže EU Contest

 

 

HARMONOGRAM

ÚNOR – registrace a připrava „posteru“ do prázdného vzoru. Poster obsahuje kromě základních údajů i informace více přibližující charakter soutěžního exponátu (podrobnější popis, fotogafie, obrázky, schémata zapojení, odkazy na www stránky apod.)

 

Veškeré elektronické materiály (poster, prezentace, obrázky, programy…) ukládat na školní síť vytvořeného adresáře v N:/janousek/SOC/Registrace/ podle předpisu: třída_příjmení_jmeno_název\*.* Např. N:/janousek/SOC/Registrace/B3_Novak_Petr_Tester portu/*.* Data zde uložená budou použita při prezentaci, při zpracování výsledků soutěže a neposledně pomohou i jednotlivým porotám při rozhodování.

 

BŘEZEN – písemně odevzdat hotové práce SOČ svým vedoucím. Forma zpracování je podobná metodickému pokynu pro dokumentaci k Maturitní práci. Pokud soutěžící či jeho vedoucí nepředpokládá postup do krajského kola, stačí „poster“.

 

DUBEN začátek – proběhne školní přehlídka prací SOČ formou:

 

1. VÝSTAVNÍ, která bude spočívat v předvedení praktické tvořivosti. Žáci přinesou výrobek s dokumentací – postačí „poster“ (nejčastěji nejlepší povinné práce ze všech našich oddělení skupiny PRA )

2. SOUTĚŽNÍ – 15 minutová (10 minut prezentace + 5 minut na dotazy poroty) obhajoba odborné práce 

 

 • K prezentaci lze využít: PC v učebně s dataprojektorem a prezentérem, další dataprojektor pro připojení vlastního notebooku, laserové ukazovátko, v prezentačním sále navíc i interaktivní ukazovátko + bezdrátový mikrofon.
 • Je doporučeno na prezentace pozvat zástupce těch firem, kterým je práce určena. Je totiž dobrý zvykem, že tyto firmy se na oplátku stávají „partnerem“ školy v oblasti sponzorování různých školních aktivit (soutěže, vybavení učeben, sponzorské předměty, finanční dary do nadačního fondu atd.)
 • Tříčlenná porota na základě hodnocení od vedoucího práce, dokumentace, posteru a prezentace práce vyhodnotí. Ohodnotí odbornou úroveň práce žáka a jeho vlastní přínos v řešení problematiky. Stanoví pořadí v jednotlivých sekcích a vybere práce na postup do krajského kola.

Z práce a její prezentace musí být patrné:

 

 • Včasnost plnění všech povinností ( konzultace, odevzdání posteru, el. dokumentace, písemná práce …)
 • Předvedené znalosti a dovednosti jsou nad rámec učiva ve škole
 • Tvůrčí podíl autora na práci (originalita, vhodnost řešení)
 • Přínos předkládané práce pro školu, autora, firmu atd. (využití v praxi…)
 • Pracnost získání výsledků práce
 • Kvalita zpracování výsledků, vhodnost použité metodiky, funkčnost
 • Formální náležitost dokumentace
 • Přesvědčivá obhajoba + odpovídající reakce na otázky poroty či publika ( 10 + 5 minut )

 

KVĚTEN začátek – probíhají krajské přehlídky SOČ (všimněte si, že studenti naší školy jsou velice úspěšní)

 

ČERVEN konec – proběhne celostátní přehlídka prací