Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

SOČ

Autor: admin|

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

 

Pro vítěze celostátních kol se nabízí postup do nadnárodní soutěže EU Contest

 

 

HARMONOGRAM

ÚNOR – registrace a připrava „posteru“ do prázdného vzoru. Poster obsahuje kromě základních údajů i informace více přibližující charakter soutěžního exponátu (podrobnější popis, fotogafie, obrázky, schémata zapojení, odkazy na www stránky apod.)

 

Veškeré elektronické materiály (poster, prezentace, obrázky, programy…) ukládat na školní síť vytvořeného adresáře v N:/janousek/SOC/Registrace/ podle předpisu: třída_příjmení_jmeno_název\*.* Např. N:/janousek/SOC/Registrace/B3_Novak_Petr_Tester portu/*.* Data zde uložená budou použita při prezentaci, při zpracování výsledků soutěže a neposledně pomohou i jednotlivým porotám při rozhodování.

 

BŘEZEN – písemně odevzdat hotové práce SOČ svým vedoucím. Forma zpracování je podobná metodickému pokynu pro dokumentaci k Maturitní práci. Pokud soutěžící či jeho vedoucí nepředpokládá postup do krajského kola, stačí „poster“.

 

DUBEN začátek – proběhne školní přehlídka prací SOČ formou:

 

1. VÝSTAVNÍ, která bude spočívat v předvedení praktické tvořivosti. Žáci přinesou výrobek s dokumentací – postačí „poster“ (nejčastěji nejlepší povinné práce ze všech našich oddělení skupiny PRA )

2. SOUTĚŽNÍ – 15 minutová (10 minut prezentace + 5 minut na dotazy poroty) obhajoba odborné práce 

 

 • K prezentaci lze využít: PC v učebně s dataprojektorem a prezentérem, další dataprojektor pro připojení vlastního notebooku, laserové ukazovátko, v prezentačním sále navíc i interaktivní ukazovátko + bezdrátový mikrofon.
 • Je doporučeno na prezentace pozvat zástupce těch firem, kterým je práce určena. Je totiž dobrý zvykem, že tyto firmy se na oplátku stávají „partnerem“ školy v oblasti sponzorování různých školních aktivit (soutěže, vybavení učeben, sponzorské předměty, finanční dary do nadačního fondu atd.)
 • Tříčlenná porota na základě hodnocení od vedoucího práce, dokumentace, posteru a prezentace práce vyhodnotí. Ohodnotí odbornou úroveň práce žáka a jeho vlastní přínos v řešení problematiky. Stanoví pořadí v jednotlivých sekcích a vybere práce na postup do krajského kola.

Z práce a její prezentace musí být patrné:

 

 • Včasnost plnění všech povinností ( konzultace, odevzdání posteru, el. dokumentace, písemná práce …)
 • Předvedené znalosti a dovednosti jsou nad rámec učiva ve škole
 • Tvůrčí podíl autora na práci (originalita, vhodnost řešení)
 • Přínos předkládané práce pro školu, autora, firmu atd. (využití v praxi…)
 • Pracnost získání výsledků práce
 • Kvalita zpracování výsledků, vhodnost použité metodiky, funkčnost
 • Formální náležitost dokumentace
 • Přesvědčivá obhajoba + odpovídající reakce na otázky poroty či publika ( 10 + 5 minut )

 

KVĚTEN začátek – probíhají krajské přehlídky SOČ (všimněte si, že studenti naší školy jsou velice úspěšní)

 

ČERVEN konec – proběhne celostátní přehlídka prací