Jaké znalosti a dovednosti si absolvent zejména osvojí?

 • kvalifikovaně zacházet s informační, automatizační i telekomunikační technikou včetně identifikace závad a jejich odstranění
 • znát architekturu datových sítí LAN/WAN, principy jejich návrhu a zajišťovat chod a správnou funkci počítačových aplikací včetně jejich zabezpečení
 • programovat v různých jazycích a navrhovat grafická uživatelská rozhraní
 • navrhovat a provozovat měřicí systémy
 • navrhovat automatizaci průmyslových procesů a vytvářet jejich vizualizaci
 • dobře komunikovat v obecné rovině ve dvou světových jazycích a v anglickém jazyce ovládat odbornou komunikaci v oblasti IT
 • řídit menší skupinu podřízených, znát principy a metody týmové práce, zpracovat marketinkový plán firmy

Organizace studia

Studium je tříleté (6 studijních období). Probíhá formou přednášek, cvičení, laboratorních cvičení, seminářů, konzultací, stáží a praxí. Na konci každého studijního období se skládají z jednotlivých výukových modulů zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, jejichž výsledky se zaznamenávají do studijního výkazu studenta. Jednotlivé moduly jsou nově hodnoceny kredity. V průběhu 2. a 3. ročníku studia vykonají studenti odbornou praxi ve firmách. Na závěr studia studenti zpracují absolventskou práci a konají absolutorium.

 

Absolutorium se skládá:

 • ze zkoušky z teoretických předmětů, které si student volí dle pravidel uvedených v akreditaci
 • ze zkoušky z anglického jazyka
 • z obhajoby absolventské práce

Úspěšným zakončením studia získává absolvent titul Diplomovaný specialista (DiS), vysvědčení a diplom.

 

Uplatnění

Absolventi oboru najdou uplatnění ve firmách, které navrhují, projektují, zavádějí a opravují zařízení výpočetní, automatizační a další komunikační techniky, včetně sítí, jako pracovníci odpovídající kvalifikační třídě 11 a 12 katalogu prací. Absolvent může rovněž vykonávat funkce na řídící úrovni při řízení malého nebo středního útvaru odborného typu.

 

Další možnosti

 • MikroTik Academy: MTCNA
 • CISCO Networking Academy: CCNA 1 – Networking Basic, CCNA 2 – Router and routing basics, CCNA 3 – Switsching basic and intermediate routing, CCNA 4 – WAN technologies IT Esentials I – PC Hardware and Software IT Esentials II – Network Operating Systems

Jak se přihlásit ke studiu

Kam poslat přihlášku?

 

Na adresu školy SPŠ a VOŠ, Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek

 

Jak a co vyplnit?

 

Tiskopis přihlášky SEVT č. 49 152 1 dostanete na své SŠ. Výchovný poradce Vám pomůže s jejím vyplněním.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je požadováno. Přijímací zkoušky se nekonají. Předpokládáme až 40 přijatých uchazečů o studium. Pořadí uchazečů bude určeno podle výsledků studia v prvním pololetí posledního ročníku střední školy. Závazná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na stránkách školy.