Kotva

Nepřehlédněte

V pondělí 20. 5. 2024 začínají ústní maturitní zkoušky tříd C4.E a D4.P

Přejeme hodně štěstí.

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Počítačové projektování od roku 2021/2022 (nové)


Učební plán
Učební osnova
Preambule


Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ PROJEKTOVÁNÍ je zařazen pod obor vzdělání 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA. Tímto nově koncipovaným školním vzdělávacím programem reagujeme na současné požadavky trhu práce a oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. Tento školní vzdělávací program využívá učeben jak kmenových, tak odborných modernizovaných z vlastních finančních zdrojů a zejména z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

Vzdělávací program  ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ PROJEKTOVÁNÍ se obsahem a formou studia blíží technickému lyceu.  Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 129 hodin, z toho je 79 hodin určeno pro všeobecné předměty, 50 hodin pro povinné odborné předměty.

 Odborné předměty jsou zaměřeny do oblastí

  • projekčních systémů CAD/CAE používaných ve strojírenství a elektrotechnice – AutoCAD, Inventor, ePLAN
  • CNC zařízení a 3D tisku a skenování
  • elektrotechniky a elektroniky
  • elektrotechnických měření
  • informačních a komunikačních technologií
  • programování ve vyšších programovacích jazycích
  • malých datových sítí a moderních způsobů přenosu informací (IP telefonie, videokonference, …)

 

 Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků, odborné angličtiny; společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi, základy algoritmizace úloh, programování ve vyšším programovacím jazyce, datové sítě a digitální přenosové systémy včetně IP telefonie a videokonferencí.

 U předmětů poskytujících všeobecné vzdělání je v průběhu studia posílena výuka matematiky (na čtyři hodiny týdně ve 2. až 4. ročníku), fyziky a cizích jazyků, která poskytuje dobrý základ studia nejen na technicky zaměřených vysokých a vyšších odborných školách.

 Velký důraz se u všech předmětů odborného vzdělání klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

 Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi školního vzdělávacího programu Počítačové projektování oboru vzdělání Elektrotechnika byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na elektrotechniku nebo projektování CAD/CAE. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.