Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Úřední dny (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2020

pondělí od 09.00 - 11.00 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena. Případné návštěvy objednat na tel. č. 382 214 805-6 nebo 604 415 519.

Zápisové lístky
16.6.2020

Přijatí uchazeči  mohou odevzdat zápisové lístky do 23. 6. 2020, každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00, v kanceláři školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat žádost o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vyzvednutí svých věcí ze šatních skříněk
6.5.2020

Žáci, kteří si budou chtít vyzvednout své věci ze šatních skříněk, popř. z kmenových tříd, se mohou dostavit k vyzvednutí ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA od 7 do 13:30 hod.

Zvoňte prosím u hlavního vchodu na kancelář.

Microsoft Office 365 máme pro naše žáky už 2. rokem zdarma a připomínáme možnosti využití, včetně výčtu služeb
20.4.2020

Ve škole nabízíme už druhým rokem pro naše žáky služby MICROSOFT OFFICE 365 ZDARMA, a to po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ Písek! Vždy na začátku školního roku tuto možnost avizujeme a teď pro jistotu znovu připomínáme, jaké služby můžete v rámci Office 365 využít zdarma.
APLIKACE:
Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenone. Jedná se o webové verze aplikací, které je možné naistalovat celkem až na 5 zařízení.
SLUŽBY: ...
Exchange - služby e-mailového serveru;
Onedrive - cloudové úložiště s prostorem až 1024 GB;
Sharepoint - informace pro zaměstnance a studenty, jejich zapojení do dění na komunikačních a týmových webech na intranetu postaveném na SharePointu;
Teams - digitální centrum, kde najdete konverzace, obsah a aplikace, které vaše škola potřebuje pro lepší spolupráci a zapojení všech;
Sway - digitální nástroje určené k vyprávění příběhů;
Forms - dotazníky a kvízy s automatickým hodnocením;
Stream - služba videí pro podniky, díky které můžete ve své organizaci vytvářet, spravovat a bezpečně sdílet videa;
Flow - automatizace pracovních postupů v aplikacích i službách bez nutnosti psát kód;
Powerapps - vyvíjejte bez programování aplikace, které vám pomůžou rychle šířit potřebná data přes vlastní web a mobilní aplikace.
School Data Sync - správa tříd a Plánování pracovních rozvrhů a každodenních pracovních úkolů v Microsoft Teams;
Yammer - interní komunikační síť pro sdílení a komunikaci;
MS Azure Dev Tools for Teaching - sada cloudových nástrojů, vývojového softwaru, internet věcí, mobilní technologie, úložiště….

Aktualizovaný návod na připojení k VPN pro přístup na školní sdílené disky
30.3.2020
Návod na přístup VPN na školní síť je uveden zde
Oznámení o omezení úředních hodin pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností.
18.3.2020

Po dobu přerušení výuky na SPŠ a VOŠ Písek se od 18. 3. 2020 zahajuje zvláštní provoz kanceláře školy s omezením osobního kontaktu. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu, vždy od 9 do 11 hodin.

1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní časopis

Vloženo: 23.1.2018 | Zobrazeno: 2867x | Zatím neupraveno

Historie školního časopisu

 • 1. číslo školního časopisu Průmkařiny vyšlo ve školním roce 2007/2008, má tedy více než desetiletou tradici.
 • Časopis začala vydávat tehdejší třída B1.I s cílem zúročit své nově získávané znalosti a schopnosti v oblasti IT a prezentovat své školní aktivity a dojmy.
 • Zpočátku jednotlivá čísla vycházela vždy jednou za pololetí (tj. dvakrát ročně).
 • Od školního roku 2009/2010 vychází již čtyřikrát ročně (vždy každé čtvrtletí)
   a jeho technická i obsahová stránka se stále zdokonaluje.
 • Každým rokem se obnovuje redakční rada, která je doplňována novými (literárně zdatnými či mediálně zainteresovanými) studenty.
 • Pro demonstraci je přiložen výpis o časopisu z roku 2011, kde je patrno, jak byly Průmkařiny také využity, a jejich funkce tak může splňovat i širší možnosti využití.
 • 1. čtvrtletní číslo školního roku 2011 – 2012 vyšlo 21. 10. 2011. Redakční rada ho pojala jako obrazovou a doplňkovou přílohu ke školnímu almanachu. Využilo se velkého množství fotografií, které byly shromážděny při příležitosti vydávání sborníku k 70. výročí založení školy a které měly doprovázet jednotlivé články v něm. Veškerou fotodokumentaci však nemohl školní almanach obsahovat, a proto posloužily školní noviny jako jakási doprovodná součást almanachu, reagovaly fotodokumentací na příspěvky v souboru a pochopitelně sloužily i k jeho propagaci. Oslav 70. výročí založení SPŠ a VOŠ Písek se účastnilo velké množství našich absolventů, a tak měly noviny sloužit k pobavení a informování široké veřejnosti. Zachovala se koncepce - obsah, úvod, rubriky Co se dělo a Co se bude dít, čímž se informovalo o chodu školy a o akcích, kterých se naši současní žáci účastní. Redaktoři Průmkařin vytvořili upoutávky na pamětní medaili a na almanach. Pak přišla na řadu již zmiňovaná obrazová příloha, kde se najdou fotografie seřazené pod určitými kapitolami - historie školní budovy, zaměstnanci školy, tabla, pozvánky, návraty absolventů, zajímavé příběhy, maturitní plesy, studenti v zahraničí, společenský život a rubrika Čas plyne, vzpomínky zůstanou. Právě v tomto duchu bylo říjnové číslo vedeno, jako vzpomínání na uplynulých 70 let, po kterých zůstanou krásné vzpomínky. Tato volba se ukázala jako velmi dobrý krok, protože zájem o noviny byl velký, a noviny se tak dostaly do širokého povědomí.

Charakteristika školního časopisu

 • Vychází většinou 4x za školní rok, výjimečně 3x a poslední číslo je vedeno jako dvojčíslo.
 • Informuje o aktuálním dění ve škole i mimo ni, podává informace o technických novinkách, nových technických trendech a nových hrách.
 • Obsahuje fotodokumentaci ze školních i mimoškolních aktivit.
 • Poskytuje možnost zveřejňovat vlastní tvorbu žáků.
 • Umožňuje libovolným přispěvovatelům z řad studentů i učitelů zveřejnit své názory.
 • Časopis je zcela zdarma, vychází v tištěné podobě (v každé třídě 1 výtisk),
  v elektronické podobě je uložen na webových stránkách školy.
 • Časopis se pravidelně účastní krajských soutěží, na kterých získává ocenění s postupem do celostátního kola, a při slavnostním vyhlašování si zástupci redakční rady vždy vyslechnou odborné rady hodnotitelů a čerpají nové podněty a trendy v oblasti vydávání školních periodik.