Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
7.10.2021

Dne 15. listopadu 2021 se u nás koná velký Den otevřených dveří. Všichni jste srdečně zváni k prohlídce školy.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 22.1.2018 | Zobrazeno: 11929x | Zatím neupravenoStručná historie školy

 

Střední průmyslová škola byla do Písku přemístěna na podzim roku 1941, krátce po svém vzniku v Českých Budějovicích. Budova, kterou škola dosud užívá, patřila původně škole učňovské a byla dokončena právě v roce 1941.

Během války byli mnozí žáci i učitelé vězněni nebo nasazeni na nucené práce v Říši. Na konci 2. světové války školní budovu využívali nejprve nacisté a potom také vítězní Spojenci jako vojenský lazaret, takže po válce bylo nutné začínat téměř od počátku, jak po stránce personální tak
i materiální.

V poválečných letech potřeboval nově budovaný průmysl velké množství středoškolsky vzdělaných odborníků a škola se velmi rychle rozvíjela. V té době měla více než pět set žáků, 
a proto v roce 1954 získala celou budovu, a učňovská škola se přestěhovala do objektu bývalého gymnázia. Přesto budova stále prostorově nedostačovala a byla během padesátých a znovu na konci šedesátých let rozšiřována o nové učebny a dílny.

Zpočátku se vyučovaly jen strojnické obory, ale od roku 1964 byly zavedeny i obory elektrotechnické, jejichž zaměření a náplň se během doby měnily od železniční zabezpečovací techniky, přes měření a automatizaci až k současné elektrotechnice a informačním technologiím.

Dnes je škola se svou nově opravenou fasádou významnou dominantou Čapkovy ulice a studuje v ní kolem pěti set žáků oboru elektrotechnického a informačních technologií. Za celou dobu své bezmála osmdesátileté existence vychovala celou řadu absolventů, kteří se vždy dobře uplatňovali v mnoha profesích a jsou na trhu práce velmi žádanými odborníky i v současnosti.

 

 

Základní data z historie školy: 

16. 4. 1941 - bylo rozhodnuto o přemístění školy z Českých Budějovic do Písku        

1941 až 1945 - někteří studenti a učitelé posláni na nucené práce do Říše

1944 až 1945 - škola přeměněna na vojenský lazaret, výuka probíhala na různých místech ve městě

1951 - zahájeno večerní studium při zaměstnání ve strojnických oborech

1954 – Průmyslová škola získává celou budovu

1964 - zahájena výuka elektrotechnických oborů

1. 9. 1991 - škola získala právní subjektivitu

1. 1. 1995 - přechod z hospodaření rozpočtové organizace na hospodaření organizace příspěvkové

1996 - zahájena výuka na Vyšší odborné škole (obor Přenos a zpracování informací)

2014 - zahájena výuka podle nového Školního vzdělávacího programu

2014 - zavedeny nové specializace v oboru Informační technologie (Počítačové sítě a programování, Manažerská informatika)

2016 – na Vyšší odborné škole akreditován obor Informační technologie

2017 - zavedeny nové specializace v oboru Elektrotechnika (Elektronické řídicí systémy, Komerční elektrotechnika, Informační a komunikační technologie)