Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 21.1.2018 | Zobrazeno: 3587x | Zatím neupravenoStručná historie školy

 

Střední průmyslová škola byla do Písku přemístěna na podzim roku 1941, krátce po svém vzniku v Českých Budějovicích. Budova, kterou škola dosud užívá, patřila původně škole učňovské a byla dokončena právě v roce 1941.

Během války byli mnozí žáci i učitelé vězněni nebo nasazeni na nucené práce v Říši. Na konci 2. světové války školní budovu využívali nejprve nacisté a potom také vítězní Spojenci jako vojenský lazaret, takže po válce bylo nutné začínat téměř od počátku, jak po stránce personální tak
i materiální.

V poválečných letech potřeboval nově budovaný průmysl velké množství středoškolsky vzdělaných odborníků a škola se velmi rychle rozvíjela. V té době měla více než pět set žáků, 
a proto v roce 1954 získala celou budovu, a učňovská škola se přestěhovala do objektu bývalého gymnázia. Přesto budova stále prostorově nedostačovala a byla během padesátých a znovu na konci šedesátých let rozšiřována o nové učebny a dílny.

Zpočátku se vyučovaly jen strojnické obory, ale od roku 1964 byly zavedeny i obory elektrotechnické, jejichž zaměření a náplň se během doby měnily od železniční zabezpečovací techniky, přes měření a automatizaci až k současné elektrotechnice a informačním technologiím.

Dnes je škola se svou nově opravenou fasádou významnou dominantou Čapkovy ulice a studuje v ní kolem pěti set žáků oboru elektrotechnického a informačních technologií. Za celou dobu své bezmála osmdesátileté existence vychovala celou řadu absolventů, kteří se vždy dobře uplatňovali v mnoha profesích a jsou na trhu práce velmi žádanými odborníky i v současnosti.

 

 

Základní data z historie školy: 

16. 4. 1941 - bylo rozhodnuto o přemístění školy z Českých Budějovic do Písku        

1941 až 1945 - někteří studenti a učitelé posláni na nucené práce do Říše

1944 až 1945 - škola přeměněna na vojenský lazaret, výuka probíhala na různých místech ve městě

1951 - zahájeno večerní studium při zaměstnání ve strojnických oborech

1954 – Průmyslová škola získává celou budovu

1964 - zahájena výuka elektrotechnických oborů

1. 9. 1991 - škola získala právní subjektivitu

1. 1. 1995 - přechod z hospodaření rozpočtové organizace na hospodaření organizace příspěvkové

1996 - zahájena výuka na Vyšší odborné škole (obor Přenos a zpracování informací)

2014 - zahájena výuka podle nového Školního vzdělávacího programu

2014 - zavedeny nové specializace v oboru Informační technologie (Počítačové sítě a programování, Manažerská informatika)

2016 – na Vyšší odborné škole akreditován obor Informační technologie

2017 - zavedeny nové specializace v oboru Elektrotechnika (Elektronické řídicí systémy, Komerční elektrotechnika, Informační a komunikační technologie)