Kotva

Nepřehlédněte

Úřední den (po dobu hlavních prázdnin)

Středa:  9.00 – 11.00 hod.

Červenec – 3. 7., 10. 7. a 17. 7. 2024 

 

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Whistleblowing

Vloženo: 22.1.2018 | Autor: bartuska| Zobrazeno: 20463x | Zatím neupraveno

WHISTLEBLOWING

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, s účinností od 1. 8. 2023, který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019
o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se upravuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“).

Oznámení se týká informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 •          mají znaky trestného činu,
 • mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušují samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušují právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Ochrana oznamovatelů spočívá v zákazu uplatnění odvetných opatření, a to zejména:

 •          rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou
  o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci.

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat:

 1.        elektronicky na e-mailovou schránku: whistleblowing@sps-pi.cz,
 2.        ústně, po předchozí dohodě s příslušnou osobou,
 3.        telefonicky na telefonním čísle 382 214 805,
 4.        písemně poštou na adresu: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek, s označením obálky „Neotvírat – Whistleblowing“,
 5.        prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti Oznamovatel.

Příslušná osoba pro vyřizování oznámení:

Jana Maurerová, asistentka ředitele
telefonní číslo: 382 214 805
e-mail: whistleblowing@sps-pi.cz,

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.