Kotva

Nepřehlédněte

V pátek 19. 4. 2024 od 15:30 proběhnou třídní schůzky rodičů.

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení SPŠ ve školním roce 2023/2024

Vloženo: 18.1.2024 | Zobrazeno: 88640x | Zatím neupraveno

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Základní informace pro novou formu přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 včetně důležitých termínů  naleznete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/  a zde https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore. V průběhu ledna 2024 zveřejníme podrobná kritéria přijímacího řízení na naši školu. 

 

Vážení uchazeči,

děkujeme vám za zájem o studium na SPŠ a VOŠ Písek. Přinášíme souhrnné informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 a další podrobnosti o studiu na naší škole.

 

Přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole:

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

1)   Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

2)  Podáním výpisu vytištěného z online systému.

3)   Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě tří výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Může tak v prvním kole podat dohromady až 5 přihlášek (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 

Určení priority jednotlivých škol:

Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Termíny pro podání přihlášky

do 30. listopadu 2023 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)

od 1.- 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky 

 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) zadávaná a vyhodnocovaná Centrem se koná formou písemného didaktického testu z Českého jazyka a literatury (trvá 60 min) a z Matematiky a jejích aplikací (trvá 70 min):

-      1. řádný termín 12. 4. 2024

-      2. řádný termín 15. 4. 2024

Náhradní termíny:

-   1. náhradní termín – pondělí 29. 4. 2024

-   2. náhradní termín – úterý 30. 4. 2024

-      z obou zkoušek se vždy započítává do přijímacího řízení jen lepší výsledek jak z matematiky, tak z češtiny

-      výsledek JPZ minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče pro přijímací řízení

-      maximálně 40% podíl na celkovém hodnocení přijímací zkoušky uchazeč získává za studijní výsledky ze ZŠ, započítávat budeme obě pololetí z vysvědčení 8. třídy a pololetní vysvědčení z 9. třídy ZŠ

-      přesná Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. 1. 2024 (web, vývěska školy)

-      testová zadání JPZ k procvičení a specifikace požadavků jsou na našem webu v záložce uchazeči nebo na webu Cermatu: http://www.cermat.cz/

-      uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mohou být uzpůsobeny podmínky pro konání JPZ
na základě rozhodnutí ředitele střední školy podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce

 

 

Webové stránky školy – všechny další informace budou k dispozici na webu školy www.sps-pi.cz, záložka UCHAZEČI Přijímací řízení SPŠ. Tato stránka je pravidelně aktualizována.

 

V přijímacím řízení přijímáme uchazeče ze ZŠ do dvou oborů, ve třech zaměřeních ŠVP:

-      obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, ŠVP Elektrotechnika – přijmeme 60 žáků (2 třídy) – dívky i chlapce, v přihlášce je nutné doložit zdravotní potvrzení od lékaře pro děti a dorost

-      obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Počítačové projektování – přijímáme 30 žáků – dívky i chlapce, v přihlášce je nutné doložit zdravotní potvrzení od lékaře pro děti a dorost, jedná se o obor zaměřený na projektování v elektrotechnice – vhodný pro všechny, kteří se rádi učí novým dovednostem a rádi pracují s počítačem

-      obor 18-20-M/01 Informační technologie – přijímáme 30 žáků, každoročně máme výrazný převis uchazečů, doporučujeme podat dvě přihlášky na naši školu do různých oborů a ŠVP, tím uchazeč získá mnohem větší šanci studovat na naší škole

 

         Během studia mají naši žáci možnost realizace v různých soutěžích a projektech, získání certifikátů (Cisco, Mikrotik, ePlan, Oracle Academy), Odbornou způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice (zákon č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb.), popř. se mohou zapojit do práce v redakční radě školního časopisu Průmkařiny – viz barevná skládačka.

 

Školní aktivity – během studia žáci mohou absolvovat různé odborné a kulturní exkurze, např.:

-          1. ročník – lyžařský výcvikový kurz

-          2. ročník – cykloturistický kurz

-          2. a 3. ročník – 14ti denní odborná praxe u firem

-          3. ročník – Londýn

        

         Spolupráce s vysokými školami -  SPŠ a VOŠ Písek je fakultní školou ČVUT Praha – fakulty elektrotechnické (FEL), úzce spolupracujeme se ZČU Plzeň s fakultou elektrotechnickou, fakultou aplikovaných věd a s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

 

         Uplatnění našich absolventů – jistota, že absolvování naší školy umožní žákům získat dobrou práci, případně studovat dál; uplatnění absolventů na trhu práce je velmi dobré, značný zájem je ze strany firem, úřadů, institucí; po maturitě možnost navazujícího studia – VOŠ Písek, ZČU Plzeň, JČU ČB, ČVUT Praha, Masarykova univerzita Brno, atd.

 

Přednosti naší školy

-          tradice a historie školy, technické vybavení školy, odborníci, stabilní pedagogický sbor, zkušenosti vyučujících

-          velmi dobré vztahy mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem

-          vstřícnost a individuální přístup k žákům, inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doučování

-          sportovci - fungující spolupráce se sportovními kluby, i individuální sporty (fotbal a hokej, basketbal, atletika)

-          naši absolventi jsou úspěšnými odborníky, manažery, podnikateli

-          spolupráce s partnerskými firmami – praxe, nabídka brigád, stáží (Rohde & Schwarz, Vertiv, Schneider Electric, Kunststoff-Fröhlich, Czech Plast, Alfa, Elo+, Pewtronic, Abacus Electric, B a K systémy, Microcomp, Necoss, OtavaNet, NTS Computer, Algorit, Sovt-Radio, Tesla Blatná, Unicorn, ČEZ, a.s.)

 
Statistika přijímacího řízení na SPŠ pro školní rok 2023/2024

 

Název a kód oboru

SPŠ

Celkem

přihlášených

Z toho přijatých/

odevzdali zápisový lístek

Elektrotechnika

26-41-M/01

ŠVP Elektrotechnika

131

60/60

Elektrotechnika

26-41-M/01

ŠVP Počítačové projektování

75

30/23

Informační technologie

18-20-M/01

82

30/30

SPŠ celkem

288

120/113

 

-        Uchazeči, kteří uvažujete o studiu oboru Informační technologie (IT), zvažte prosím alternativní možnost studovat obor Elektrotechnika a zvolit specializaci Počítačové projektování podáním obou přihlášek na naši školu.

 

-        Ubytování v Domově mládeže (DM), zařízení SOŠ a SOU Písek  - naši žáci ze vzdálenějších míst, jsou ubytováni v DM cca 300 m od školy, ve dvou a třílůžkových, moderně zařízených, pokojích

-        Budějovická 1664, 397 01 Písek, tel. 382 214 983-4, www.dm-pi.cz, e-mail: sefcikova@dm-pi.cz

-        ubytování: cena 1 400 Kč/měsíčně

-        stravování celodenní pro ubytované žáky: cena 128 Kč, (snídaně 34 Kč, oběd 45 Kč, večeře 49 Kč)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.