České vysoké učení technické v Praze každý rok pořádá v budovách ČVUT workshop Středoškolská Technika, který lze stručně charakterizovat následujícími body:

  • Práce na StreTech mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány formou posteru, modelu, nebo prezentací spuštěnou z notebooku.
  • Zúčastnit se mohou studenti maturitních i nižších ročníků.
  • K prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky, témata nejsou nijak omezená – humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.
  • Workshop probíhá stánkovou formou, kde každému je vytvořen prostor, ve kterém představí svůj exponát.
  • Hlavním cílem StreTech je dát možnost studentům a studentkám prezentovat výsledky své práce a seznámit se s prací svých kolegů a kolegyň na univerzitní půdě ČVUT.


Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách StreTech-u:

http://www1.fs.cvut.cz/stretech

Žáci střední průmyslové školy se v jednotlivých ročnících workshopu zúčastnili následujícími pracemi. Jejich obsah je možné nalézt ve sbornících jednotlivých ročníků.

 

2019

        - Řešení algoritmických problémů

        - Neurální sítě pro strojový překlad

 

2018

        - Meteostanice s Raspberry Pi

        - Machine learning pro predikci teploty

        - REP Ruční elektromagnetický přístroj

        - Detekce gest ruky pomocí strojového učení


2017

- Chytrý solární panel

- Model inteligentního domu

- Informační systém s aplikací biometrie

- ArduMoto

2016

- Přístupový systém s Raspberry PI a Arduinem

2015

- Časoměrná jednotka řízená jednočipovým počítačem

- NF zesilovač pracující ve třídě A

2014

- LED CUBE

- Robot pro stolní soutěže

2013

- PWM regulátor s ATmega8

- Sada úloh pro výuku MIT

- Praktické ověření manuálu s úkoly pro robota NXT

- Digitální bezdrátový odpalovací pult Helena Firing V1

2012

- Dopravník se snímačem polohy

- Natočení fotovoltaického systému

- Vybudování školních stránek pomocí systému MediaWiki

- Modelové kolejiště řízené pomocí DCC a PC

2011

- Robot RC-DC Jaroslav Růžička

2010

- Vizualizace fotovoltaické elektrárny,

- AVR testboard

- Digitální odpalovací pult

2009

- Neural networks studio

2008

- model domu s inteligentní elektroinstalací

- projekt umělé inteligence.