SPŠ a VOŠ Písek

Přijímací řízení na SPŠ

V souladu s § 60, odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel Střední průmyslové školy
a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402, jako příslušný správní orgán, že
všichni uchazeči o studium na střední průmyslové škole vykonají přijímací
písemnou zkoušku z předmětu matematika v rozsahu učiva daného Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Dále bude vyhodnocen prospěch za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku
základní školy. Započítány budou i výsledky z vědomostních olympiád a soutěží.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky – Informační technologie

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky – Elektrotechnika

SPŠ a VOŠ Písek je veřejná škola, která vznikla z druhé české průmyslové

školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na

jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila

svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační

technologie. Součástí školy je Vyšší odborná škola, která navazuje na úplné

střední vzdělání oborem Přenos a zpracování informací. SPŠ a VOŠ Písek nabízí

obory vzdělávání, které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale i například

v medicíně, biologii, dopravě nebo ekonomice. Škola vychovala velké množství

prvotřídních odborníků, kteří zastávají vysoké posty v nejrůznějších institucích.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz Zřizovací listina
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300