SPŠ a VOŠ Písek

MZ 2018 podzim

Žáci, kteří se přihlašují k podzimnímu termínu maturitních zkoušek v opravném, náhradním či řádném termínu, musí v kanceláři školy potvrdit svým podpisem správnost údajů na přihlášce nejpozději do 25. 6. 2018. Přihlášky jsou v kanceláři školy k dispozici od 14. 6. 2018. Ti, kteří budou konat ústní část MZ z ČJL, dodají zároveň podepsaný seznam literatury s datem do 30. 6. 2018.

Přijímací řízení na Vyšší odbornou školu

Zájemci o studium na Vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Přenos a zpracování informací podávejte přihlášky ke studiu, ve 2 kole přijímacího řízení, do 27. 8. 2018. V případě zájmu o prohlídku školy nás kontaktujte a domluvte si termín.

Náhradní a opravný termín Absolutoria

na Vyšší odborné škole je stanoven na 8. října 2018. Absolventské práce a přihlášky ke konání zkoušky/zkoušek Absolutoria v tomto termínu je nutné odevzdat do 24. září 2018.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300