SPŠ a VOŠ Písek

Úřední den o hlavních prázdninách

Každá středa, od 9 do 11 hod. Dne 29. 8. 2018 bude úřední den i v odpoledních hodinách od 13 – 15 hod. V ostatních dnech bude škola pro veřejnost uzavřena.

MZ 2018 podzim

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018

Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ byly odeslány mailem dne 15. 8. 2018

Praktická maturitní zkouška v podzimním termínu proběhne 6. 9. 2018 od 8,00.

Ústní část maturitních zkoušek v podzimním termínu se bude konat 11. 9. 2018 od 8,00

Přijímací řízení na Vyšší odbornou školu

Zájemci o studium na Vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Přenos a zpracování informací podávejte přihlášky ke studiu, ve 2 kole přijímacího řízení, do 27. 8. 2018. V případě zájmu o prohlídku školy nás kontaktujte a domluvte si termín.

Náhradní a opravný termín Absolutoria

na Vyšší odborné škole je stanoven na 8. října 2018. Absolventské práce a přihlášky ke konání zkoušky/zkoušek Absolutoria v tomto termínu je nutné odevzdat do 24. září 2018.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300