front_photo_ilu_export

Informace k přijímacím zkouškám 2013/2014

Střední průmyslová škola
Vyšší odborná škola

————————————————————————————————–

V průběhu měsíce dubna 2014 připravujeme pro uchazeče o studium možnost

odpoledních setkání s našimi učiteli odborných předmětů. Prostřednictvím

praktických ukázek a cvičení bude uchazečům přiblížena oblast

elektrotechniky, informačních technologií a fyziky. Podrobnosti sdělíme v

nejbližší době.

————————————————————————————————–

Harmonogram maturit

————————————————————————————————–

SPŠ a VOŠ Písek je státní škola, která vznikla z druhé české průmyslové

školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na

jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila

svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační

technologie. Součástí školy je Vyšší odborná škola, která navazuje na úplné

střední vzdělání oborem Přenos a zpracování informací. SPŠ a VOŠ Písek nabízí

obory vzdělávání, které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale i například

v medicíně, biologii, dopravě nebo ekonomice. Škola vychovala velké množství

prvotřídních odborníků, kteří zastávají vysoké posty v nejrůznějších institucích.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz Zřizovací listina
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300