SPŠ a VOŠ Písek

Změna termínu zápisu na Vyšší odbornou školu

Z důvodu, že část uchazečů o studium na vyšší odborné škole bude ještě v září 2015 konat opravné maturitní zkoušky, rozhodl ředitel školy v souladu s § 97 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v aktuálním znění, o přesunu termínu zápisu do 1. ročníku vyšší odborné školy z termínu 1. 9. 2015 na 21. 9. 2015 od 8.00 hod.

Pro třetí kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku do 18. 9. 2015. Pro čtvrté kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku do 30. 9. 2015.

MZ – podzimní zkušební období 2015

jednodenní praktická zkouška: 9. 9. 2015

společná část: 1. 9. 2015 – 7. 9. 2015 dle organizačního schématu

ústní zkouška: 14. 9. 2015 – 15. 9. 2015

Opravné komisionální zkoušky

Termín konání: 25. a 26. srpna 2015. Podrobný rozpis je zveřejněn na nástěnce ve škole.

Náhradní a opravný termín absolutoria VOŠ 2015

Termín pro odevzdání absolventské práce: do 7. září 2015.

Termín absolutoria: 22. září 2015

Přijímací řízení na Vyšší odbornou školu Písek

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz Zřizovací listina
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300