SPŠ a VOŠ Písek

————————————————————————————————–

Den otevřených dveří SPŠ a VOŠ Písek proběhne v pondělí 10. 11. 2014 od 9.00 – 16.00 hodin.

Následující  Dny otevřených dveří: 8.12. 2014, 12.1. 2015, 9.2. 2015, 2.3. 2015

————————————————————————————————–

Oznámení o konání 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, oznamuje, že vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení

do oboru vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie,

vzdělávacího programu:  26-47-N/06 Přenos a zpracování informací

Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení musí být na školu doručeny nejpozději do 30. 9. 2014, na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přijímací řízení se koná bez přijímací zkoušky.

Počet přijímaných studentů denní formy studia: 20

————————————————————————————————–

Náhradní a opravný termín Absolutoria VOŠ je stanoven na 23. září 2014. Termín pro odevzdání přihlášky k vykonání zkoušky Absolutoria: 29. srpna 2014 do 12:00. Termín pro odevzdání absolventské práce: 29. srpna 2014 do 12:00.

————————————————————————————————–

SPŠ a VOŠ Písek je veřejná škola, která vznikla z druhé české průmyslové

školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na

jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila

svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační

technologie. Součástí školy je Vyšší odborná škola, která navazuje na úplné

střední vzdělání oborem Přenos a zpracování informací. SPŠ a VOŠ Písek nabízí

obory vzdělávání, které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale i například

v medicíně, biologii, dopravě nebo ekonomice. Škola vychovala velké množství

prvotřídních odborníků, kteří zastávají vysoké posty v nejrůznějších institucích.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz Zřizovací listina
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300