SPŠ a VOŠ Písek

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie do budovy školy.

Dle oznámení od energetické společnosti E.ON Energie bude ve dnech 25. 8. a 26. 8. 2014 přerušena dodávka elektrické energie do budovy SPŠ a VOŠ Písek vždy v předpokládaném čase od 7:30 hod do 16:00 hod. Plánované akce včetně opravných zkoušek proběhnou ve stanovených termínech. Provoz školy bude přizpůsoben stavu bezproudí.

————————————————————————————————–

Termíny opravných zkoušek pro žáky 1. – 4. ročníku střední školy jsou  26. a 27. 8. 2014. Rozpisy jsou vyvěšeny ve škole.

————————————————————————————————–

Náhradní a opravný termín Absolutoria VOŠ je stanoven na 23. září 2014. Termín pro odevzdání přihlášky k vykonání zkoušky Absolutoria: 29. srpna 2014 do 12:00. Termín pro odevzdání absolventské práce: 29. srpna 2014 do 12:00.

————————————————————————————————–

Oznámení o konání 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, oznamuje, že vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

do oboru vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie,

vzdělávacího programu:  26-47-N/06 Přenos a zpracování informací

Přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení musí být na školu doručeny nejpozději do 28. 8. 2014, na přihlášce je nutné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přijímací řízení se koná bez přijímací zkoušky.

Počet přijímaných studentů denní formy studia: 51

Informace o studiu na  VOŠ

————————————————————————————————–

Opravné zkoušky za 2. pol. školního roku 2013/14 proběhnou od 26. 8. 2014.

————————————————————————————————–

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SPŠ a VOŠ Písek

Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

————————————————————————————————–

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SPŠ a VOŠ Písek

Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie

Informace pro nepřijaté uchazeče v 1. kole přijímacího řízení

Seznam nepřijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

Možný vzor textu odvolání

————————————————————————————————–

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

Obor vzdělání 26-47-N/..Informační technologie,

vzdělávacího programu 26-47-N/06 Přenos a zpracování informací

————————————————————————————————–

SPŠ a VOŠ Písek je veřejná škola, která vznikla z druhé české průmyslové

školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na

jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila

svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační

technologie. Součástí školy je Vyšší odborná škola, která navazuje na úplné

střední vzdělání oborem Přenos a zpracování informací. SPŠ a VOŠ Písek nabízí

obory vzdělávání, které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale i například

v medicíně, biologii, dopravě nebo ekonomice. Škola vychovala velké množství

prvotřídních odborníků, kteří zastávají vysoké posty v nejrůznějších institucích.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz Zřizovací listina
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300