SPŠ a VOŠ Písek

V úterý dne 1. 9. 2015 se koná od 10.00 hodin povinný zápis do 1. ročníku VOŠ v učebně P 15 (přístavba).

Opravné komisionální zkoušky

Termín konání: 25. a 26. srpna 2015. Podrobný rozpis je zveřejněn na nástěnce ve škole.

Náhradní a opravný termín absolutoria VOŠ 2015

Termín pro odevzdání absolventské práce: do 7. září 2015.

Termín absolutoria: 22. září 2015

Přijímací řízení na Vyšší odbornou školu Písek

SPŠ a VOŠ Písek je veřejná škola, která vznikla z druhé české průmyslové

školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na

jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila

svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační

technologie. Součástí školy je Vyšší odborná škola, která navazuje na úplné

střední vzdělání oborem Přenos a zpracování informací. SPŠ a VOŠ Písek nabízí

obory vzdělávání, které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale i například

v medicíně, biologii, dopravě nebo ekonomice. Škola vychovala velké množství

prvotřídních odborníků, kteří zastávají vysoké posty v nejrůznějších institucích.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz Zřizovací listina
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300