SPŠ a VOŠ Písek

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ

Přijatým uchazečům blahopřejeme. Nezapomeňte odevzdat nebo odeslat zápisový lístek na naši školu nejpozději do 10 dnů. Těšíme se na vás!

Výsledky přijímacího řízení na SPŠ a VOŠ Písek najdete také na informačním panelu před budovou školy a v budově školy. Na výsledkové listině uchazeč vystupuje pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno v den konání písemné přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Přijímací řízení na SPŠ

V souladu s § 60, odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel Střední průmyslové školy
a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402, jako příslušný správní orgán, že
všichni uchazeči o studium na střední průmyslové škole vykonají přijímací
písemnou zkoušku z předmětu matematika v rozsahu učiva daného Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Dále bude vyhodnocen prospěch za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku
základní školy. Započítány budou i výsledky z vědomostních olympiád a soutěží.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky – Informační technologie

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky – Elektrotechnika

SPŠ a VOŠ Písek je veřejná škola, která vznikla z druhé české průmyslové

školy strojnické, založené na podzim roku 1939 v Českých Budějovicích a na

jaře roku 1941 přemístěné do Písku (historie školy). Během vývoje škola změnila

svůj středoškolský studijní program na obor Elektrotechnika a Informační

technologie. Součástí školy je Vyšší odborná škola, která navazuje na úplné

střední vzdělání oborem Přenos a zpracování informací. SPŠ a VOŠ Písek nabízí

obory vzdělávání, které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale i například

v medicíně, biologii, dopravě nebo ekonomice. Škola vychovala velké množství

prvotřídních odborníků, kteří zastávají vysoké posty v nejrůznějších institucích.

Vedení školy Zřizovatel – Jihočeský kraj
Ředitel školy U Zimního stadionu 1952/2,
Ing. Jiří Uhlík 370 76 České Budějovice
Telefon: 382 221 051 IČ: 70890650
E-mail: uhlik@sps-pi.cz Zřizovací listina
IČO: 60869038
DIČ: CZ60869038
IZO SPŠ: 108054080
REDIZO SPŠ: 600020266
IZO VOŠ: 110 033 761
Číslo účtu: 212723913/0300