Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Den otevřených dveří
22.9.2020

Den otevřených dveří proběhne ve škole v pondělí 23. listopadu 2020. Průběh akce bude přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
9.9.2020
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů nákazy Covid-19 bude dle aktuálního oznámení ministra zdravotnictví od zítřka povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. Závazné podrobnosti ohledně škol nebyly zatím zveřejněny. Téměř s jistotou se ale dle vyjádření ministra školství předpokládá nošení roušek ve společných prostorech a chodbách školy, tj. i při vstupu do školy. Vedení školy doporučuje žákům, studentům i zaměstnancům školy průběžně sledovat sdělovací prostředky a zítra si do školy roušku určitě přinést. /Zveřejněno dle informací obecně známých ke 12. hodině dne 9. září 2020./
Upozornění
2.9.2020

Škola důrazně upozorňuje zaměstnance školy, žáky, studenty, zákonné zástupce žáků a ostatní veřejnost, že osoby, které vykazují jakékoliv příznaky infekčního onemocnění, nesmí do školy vstoupit!

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Škola


 

 

 

Vloženo: 23.9.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 55x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, žáci a studenti,
dne 22. září 2020 odpoledne byla škole oznámena informace, že u jednoho z žáků prvního ročníku střední školy bylo testem potvrzeno onemocnění COVID-19. Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí musela být pro třídu, kterou tento žák navštěvuje, nařízena preventivní karanténa. Pro ostatní žáky a studenty se režim docházky do školy zatím nemění. Ve škole je nadále vyžadováno dodržování potřebných protiepidemických opatření, probíhá dezinfekce prostor. V této souvislosti znovu žádám všechny žáky, studenty i zaměstnance školy o dodržování základních hygienických pravidel, která jsou v souvislosti se šířením COVID-19 obecně vyžadována. Rovněž stále platí zákaz vstupu do školy těm osobám, u kterých se projevují známky respiračního či infekčního onemocnění.

Všem přeji pevné zdraví a věřím, že se snad v dohledné době situace zlepší.

Ing. Jiří Uhlík, ředitel

Vloženo: 22.9.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 105x | Zatím neupraveno
Na základě doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, zvážit na školách z důvodu omezení šíření onemocnění COVID-19 mezi žáky, studenty a pedagogy vyhlášení ředitelského volna na pátek dne 25. 9. 2020, po projednání tohoto návrhu Bezpečnostní radou Jihočeského kraje, na základě souhlasného doporučení náměstka hejtmanky pro oblast školství Mgr. Zdeňka Dvořáka a v souladu s doporučením vedení Krajské hygienické stanice, rozhodl ředitel školy, že na pátek 25. 9. 2020 vyhlašuje ředitelské volno. Školní vyučování začne znovu až v úterý 29. 9. 2020.

Vloženo: 17.9.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 55x | Zatím neupraveno
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 17. září 2020 mimořádné opatření, kterým se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), b) v prostředcích veřejné dopravy.

Pro SPŠ a VOŠ Písek to znamená, že předchozí mimořádné opatření se tímto ještě dále zpřísňuje o povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest i ve třídách, učebnách a všech dalších prostorech školy po celou dobu pobytu osob v těchto prostorech.

Vloženo: 9.9.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 128x | Zatím neupraveno
S platností od 10. září 2020 platí pro všechny osoby povinnost zakrývat si nos a ústa rouškou ve všech společných prostorách SPŠ a VOŠ Písek, tj. již při samotném vstupu do budovy školy. Vezměte si vždy dostatečnou zásobu roušek s sebou. Přestože se povinnost nošení roušky zatím nevztahuje na třídy a odborné učebny, ředitel školy toto žákům, studentům i ostatním zaměstnancům školy doporučuje.

Vloženo: 28.8.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 321x | Zatím neupraveno
Dokument nazvaný „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ (dále jen „Manuál“), vydaný MŠMT a MZd v Praze, dne 24. 8. 2020, je výchozím dokumentem, který škola aplikuje s přihlédnutím k jejím aktuálním provozním podmínkám a vnitřnímu režimu, a proto jsou dále uvedena některá potřebná upřesnění „Manuálu“ nebo odpovědi na důležité otázky.

Vloženo: 25.8.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 586x | Zatím neupraveno
pro žáky SPŠ proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 8,00 ve kmenových třídách, žáci 1. ročníků vstupují hlavním vchodem, ostatní žáci vstupují žákovským vchodem. Přezůvky a studijní průkazy s sebou. Škola se pro žáky otevírá v 7,40. Vyučování dle rozvrhu od 2. 9. 2020. Sportovní den se letos konat nebude. Zápis studentů VOŠ se uskuteční 1. 9. 2020 od 9,00 v P7.

Vloženo: 25.8.2020 | Zobrazeno: 158x | Zatím neupraveno
Praktická maturitní zkouška se koná 3. září 2020. Začátek v 8:00 v místnosti 106.

Ústní maturitní zkoušky se konají 7. září 2020 v místnosti P7. Harmonogram je k dispozici na sekretariátu školy.

Celkem: 106 článků