Olympiády na průmyslovce

Žáci školy mají možnost se každoročně zúčastnit olympiád. Nejprve učitelé školy organizují školní kola olympiád. Úspěšní řešitelé postupují na okresní či krajské kolo. Jedná se o následující olympiády:

  • olympiáda z anglického jazyka
  • olympiáda z německého jazyka
  • olympiáda z českého jazyka
  • olympiáda z matematiky
  • matematický klokan


Výsledky žáků jsou zveřejněny v aktualitách.

Soutěže na průmyslovce

Žáci školy mají možnost se zúčastnit soutěží v odborných oblastech. Jedná se o oblast elektrotechniky, informačních technologií, robotiky, datových sítí, programování. Žáci se obvykle zúčastňují soutěží na okresní, krajské případně celostátní úrovni.