Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
Písecká průmyslovka slaví 80 let od svého založení
3.9.2021

K významnému výročí se připravuje slavnostní odpoledne s vernisáží výstavy, koncertem školní skupiny Rezistence a doprovodným programem. Výstava nastíní historii školy založené na podzim roku 1941 a přes významné milníky v uplynulých 80 letech představí i její současnost.
Všichni jsou srdečně zváni do Městské knihovny Písek dne 1. 10. 2021 od 15 hodin. Těšíme se na naše bývalé kolegy a absolventy každého věku, veškeré přátele naší školy i širokou veřejnost. Budeme rádi, když si s námi přijdou zavzpomínat a pobavit se.

Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy

1.9.2021

Prázdniny končí, škola začíná!
Všechny žáky (nové i ty starší) zdravíme ve školním roce 2021-2022 a přejeme, aby se vydařil. Ať se vám na průmce líbí!

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

SPŠ Informační technologie

Vloženo: 21.1.2018 | Zobrazeno: 16054x | Zatím neupraveno

Učební osnova
Specializace studia
Učební plán
Preambule 

 

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Informační technologie, který od školního roku 2018/2019 postupně nahrazuje dobíhající školní vzdělávací program. Navazujeme na naše předchozí úspěšné vzdělávací programy, které modernizovány a přizpůsobovány současným požadavkům na trhu práce a v oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. V souvislosti s úpravami vzdělávacího programu dochází k modernizaci jak kmenových, tak odborných učeben z vlastních finančních zdrojů a z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

Výuka ve všeobecných předmětech a povinných odborných předmětech, které předepisuje Školnímu vzdělávacímu programu Rámcový vzdělávací program, je shodná pro všechny žáky. Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 128 hodin, z toho je 74 hodin určeno pro všeobecné předměty, 54 hodin pro povinné odborné předměty.

Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi a multimédii – zpracováním obrazu a zvuku.

V povinných odborných předmětech se žáci naučí zvládnout učivo z hardware, který se používá v informačních systémech, počítačových sítí, programování a vývoji aplikací, aplikačních programech, operačních systémech počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Podrobněji skladbu vyučovaných předmětů ukazuje učební plán; obsahy jednotlivých předmětů učební osnovy školního vzdělávacího programu). Odborné vzdělávání probíhá v následujících oblastech:

základy programování ve vyšších programovacích jazycích

návrhů počítačových sítí

správy síťových operačních systémů

tvorby a správy databází

tvorby webových stránek

grafických a konstrukčních programů

zpracování zvuku a videa

programování mikrokontrolérů a robotů

Velký důraz se klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi oboru vzdělávání Informační technologie byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na aplikace informačních systémů. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.