Kotva

Nepřehlédněte

V pondělí 20. 5. 2024 začínají ústní maturitní zkoušky tříd C4.E a D4.P

Přejeme hodně štěstí.

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informační technologie od roku 2021/2020 (nové)


Učební plán
Učební osnova
Preambule


Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, který od školního roku 2021/2022 postupně nahrazuje dobíhající školní vzdělávací program. Navazujeme na naše předchozí úspěšné vzdělávací programy, které modernizovány a přizpůsobovány současným požadavkům na trhu práce a v oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. V souvislosti s úpravami vzdělávacího programu dochází k modernizaci jak kmenových, tak odborných učeben z vlastních finančních zdrojů a z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

Výuka ve všeobecných předmětech a povinných odborných předmětech, které předepisuje Školnímu vzdělávacímu programu v roce 2020 revidovaný Rámcový vzdělávací program, je shodná pro všechny žáky. Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 128 hodin, z toho je 74 hodin určeno pro všeobecné předměty, 54 hodin pro povinné odborné předměty.

Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi a multimédii – zpracováním obrazu a zvuku.

V povinných odborných předmětech se žáci naučí zvládnout učivo z hardware, který se používá v informačních systémech, počítačových sítí, programování a vývoji aplikací, aplikačních programech, operačních systémech počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Podrobněji skladbu vyučovaných předmětů ukazuje učební plán; obsahy jednotlivých předmětů učební osnovy školního vzdělávacího programu). Odborné vzdělávání probíhá v následujících oblastech:


základy programování ve vyšších programovacích jazycích
návrhů počítačových sítí
správy síťových operačních systémů
tvorby a správy databází
tvorby webových stránek
grafických a konstrukčních programů
zpracování zvuku a videa
programování mikrokontrolérů a robotů


Velký důraz se klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi oboru vzdělávání Informační technologie byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na aplikace informačních systémů. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.