Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Vyzvednutí svých věcí ze šatních skříněk
6.5.2020

Žáci, kteří si budou chtít vyzvednout své věci ze šatních skříněk, popř. z kmenových tříd, se mohou dostavit k vyzvednutí ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA od 7 do 13:30 hod.

Zvoňte prosím u hlavního vchodu na kancelář.

Microsoft Office 365 máme pro naše žáky už 2. rokem zdarma a připomínáme možnosti využití, včetně výčtu služeb
20.4.2020

Ve škole nabízíme už druhým rokem pro naše žáky služby MICROSOFT OFFICE 365 ZDARMA, a to po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ Písek! Vždy na začátku školního roku tuto možnost avizujeme a teď pro jistotu znovu připomínáme, jaké služby můžete v rámci Office 365 využít zdarma.
APLIKACE:
Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenone. Jedná se o webové verze aplikací, které je možné naistalovat celkem až na 5 zařízení.
SLUŽBY: ...
Exchange - služby e-mailového serveru;
Onedrive - cloudové úložiště s prostorem až 1024 GB;
Sharepoint - informace pro zaměstnance a studenty, jejich zapojení do dění na komunikačních a týmových webech na intranetu postaveném na SharePointu;
Teams - digitální centrum, kde najdete konverzace, obsah a aplikace, které vaše škola potřebuje pro lepší spolupráci a zapojení všech;
Sway - digitální nástroje určené k vyprávění příběhů;
Forms - dotazníky a kvízy s automatickým hodnocením;
Stream - služba videí pro podniky, díky které můžete ve své organizaci vytvářet, spravovat a bezpečně sdílet videa;
Flow - automatizace pracovních postupů v aplikacích i službách bez nutnosti psát kód;
Powerapps - vyvíjejte bez programování aplikace, které vám pomůžou rychle šířit potřebná data přes vlastní web a mobilní aplikace.
School Data Sync - správa tříd a Plánování pracovních rozvrhů a každodenních pracovních úkolů v Microsoft Teams;
Yammer - interní komunikační síť pro sdílení a komunikaci;
MS Azure Dev Tools for Teaching - sada cloudových nástrojů, vývojového softwaru, internet věcí, mobilní technologie, úložiště….

Aktualizovaný návod na připojení k VPN pro přístup na školní sdílené disky
30.3.2020
Návod na přístup VPN na školní síť je uveden zde
Oznámení o omezení úředních hodin pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností.
18.3.2020

Po dobu přerušení výuky na SPŠ a VOŠ Písek se od 18. 3. 2020 zahajuje zvláštní provoz kanceláře školy s omezením osobního kontaktu. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu, vždy od 9 do 11 hodin.

1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Elektrotechnika od roku 2018/2019


Specializace studia
Učební plán
Učební osnova
Preambule
Žáci se od školního roku 2014/2015 vyučují podle nového školního vzdělávacího programu ELEKTROTECHNIKA. Navazujeme na naše předchozí úspěšné vzdělávací programy, které modernizujeme a přizpůsobujeme současným požadavkům na trhu práce a v oblasti navazujícího vysokoškolského, technicky zaměřeného, vzdělávání. V souvislosti s úpravami vzdělávacího programu dochází k modernizaci jak kmenových, tak odborných učeben z vlastních finančních zdrojů a zejména z finančních zdrojů získávaných z projektů a grantů.

 

Výuka ve všeobecných předmětech a povinných odborných předmětech, které předepisuje školnímu vzdělávacímu programu Rámcový vzdělávací program, je shodná pro všechny specializace. Celkový objem týdenní hodinové dotace za 1. až 4. ročník činí 129 hodin, z toho je 69 hodin určeno pro všeobecné předměty, 49 hodin pro povinné odborné předměty a 11 pro odborné předměty specializací.

 

V povinných odborných předmětech se žáci naučí zvládnout učivo z technického kreslení, základů elektrotechniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky, elektronických měření. Do výuky všeobecných předmětů kromě výuky jazyků společenskovědního, přírodovědného, matematického, estetického vzdělávání a vzdělávání pro zdraví patří také ekonomické vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (ICT). Vzdělávání v oblasti ICT v sobě zahrnuje práci s daty, s internetem, textovým a tabulkovým procesorem, tvorbu prezentací, práci s vektorovou a rastrovou grafikou, databázemi, základy algoritmizace úloh a programování ve vyšším programovacím jazyce.

 

Na všeobecné předměty a povinné odborné předměty navazují předměty volitelné odborné, které si mohou žáci zvolit v rámci zvolené specializace studia pro 3. a 4. ročník. Jednotlivé specializace se odlišují v 11 hodinách týdenní dotace hodin tj., 49 hodin výuky odborných předmětů mají shodnou a v 11 hodinách se odlišují v rámci specializací (podrobněji skladbu vyučovaných předmětů ukazuje učební plán; obsahy jednotlivých předmětů učební osnovy školního vzdělávacího programu). Žáci mohou od třetího ročníku pokračovat v těchto specializacích: Komerční elektrotechnika, Elektronické řídicí systémy.

 

Velký důraz se u všech specializací klade na spolupráci s firmami a podniky, které mají vztah ke studované problematice. Žáci absolvují u těchto firem povinnou praxi, s odborníky z praxe jsou konzultovány obsahy odborných předmětů ve školním vzdělávacím programu, maturitní témata a zaměření některých seminárních prací a cvičení.

 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventi oboru vzdělání Elektrotechnika byli připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na elektrotechniku nebo aplikace informačních systémů. Jedná se o studium bakalářských i magisterských vzdělávacích programů na ČVUT Praha, VUT Brno, ZčU Plzeň, JčU České Budějovice, případně vzdělávací program na vyšší odborné škole  SPŠ a VOŠ Písek.

 

Komerční elektrotechnika

Specializace „Komerční elektrotechnika“ je zaměřena na rozvoj znalostí a praktických dovedností především v oblasti elektrotechnických a elektronických systémů inteligentních domů. Jedná se o komunikační systémy, které spojují jednotlivé elektronické systémy inteligentního domu pomocí lokální sítě. Zároveň umožňují napojení na internet. Systémy, které komunikují po lokální síti, jsou: elektronické zabezpečovací a kamerové systémy, inteligentní instalace domu, domácí automatizace, automatické systémy větrání resp. rekuperace, inteligentní elektronické spotřebiče v domácnosti (Smart televize, pračka, myčka, sporák, lednice,…), regulace obnovitelných zdrojů energií, zajišťujících úplnou/částečnou energetickou soběstačnost domu. Součástí učiva je také tvorba webových aplikací, které umožňující sledovat a ovládat dům, včetně jeho spotřebičů. Jedná se o aplikace informačních technologií do vybavení domu.

 

Absolventi této specializace mají možnost získat univerzální a široce koncipované znalosti jak v základních odborných předmětech, jako jsou např. Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a Elektronika, tak i v návazných předmětech specializace, kterými jsou Komerční elektronické systémy, Obnovitelné zdroje a Elektronické systémy budov. Praktické dovednosti si žáci této specializace prohlubují především v předmětech Praktická cvičení, v laboratorní části předmětu Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a zejména ve cvičeních předmětů specializace tj. komunikačních elektronických systémů, obnovitelných zdrojů a elektronických systémů budov.

 

Elektronické řídicí systémy

Specializace „Elektronické řídicí systémy“ je zaměřena na rozvoj znalostí a praktických dovedností především v oblasti řízení procesů, vyhodnocení, zpracování a přenosu informací mezi jednotlivými systémy regulačního a komunikačního řetězce. Je zdůrazněna vazba na technologické celky, jejichž základní principy jsou probírány v předmětu Stojní systémy, aby mohly být využity při správném návrhu elektronického řídicího systému, použití vhodných komunikačních systémů a vhodně zvolených webových aplikací.  Učivo začíná složením a parametry jednoduchého regulačního obvodu přes analogové a digitální zpracování regulované veličiny až po řízení složitějších procesů a vizualizací. Nedílnou součástí výuky elektronických řídicích systémů je práce a využití výpočetní techniky a internetu.

 

Absolventi této specializace mají možnost získat velmi univerzální a široce koncipované znalosti jak v základních odborných předmětech, jako jsou např. Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a Elektronika, tak i v návazných předmětech specializace, kterými jsou Strojní systémy, Elektronické řídicí systémy a Automatizační cvičení. Praktické dovednosti si žáci této specializace prohlubují především v předmětech Praktická cvičení, v laboratorní části předmětu Elektrotechnická měření, Mikroprocesorová technika, ICT a zejména Automatizační cvičení.