Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, se sídlem Karla Čapka 402, 397 11 Písek, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v dále uvedených případech – viz Konkrétní informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ny7xq9u, e-mailem na adrese info@sps-pi.cz nebo poštou na adrese Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, se sídlem Karla Čapka 402, 397 11 Písek. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má také právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na adrese https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10.

 

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – jsou uvedeny v tabulkovém přehledu: Přehled zpracovávaných osobních údajů, který vychází ze zpracovaných záznamů o činnostech.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve škole je Ing. Miloš Benedikt, tel. č. 601550817, e-mail: benedikt@sps-pi.cz, osobně k zastižení v kabinetě č. 117, pondělí až čtvrtek od 7.15 do 7.45 hodin nebo dle předchozí dohody.