Kotva

Nepřehlédněte

V pondělí 20. 5. 2024 začínají ústní maturitní zkoušky tříd C4.E a D4.P

Přejeme hodně štěstí.

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní časopis

Vloženo: 24.1.2018 | Zobrazeno: 19807x | Zatím neupraveno

Historie školního časopisu

 • 1. číslo školního časopisu Průmkařiny vyšlo ve školním roce 2007/2008, má tedy více než desetiletou tradici.
 • Časopis začala vydávat tehdejší třída B1.I s cílem zúročit své nově získávané znalosti a schopnosti v oblasti IT a prezentovat své školní aktivity a dojmy.
 • Zpočátku jednotlivá čísla vycházela vždy jednou za pololetí (tj. dvakrát ročně).
 • Od školního roku 2009/2010 vychází již čtyřikrát ročně (vždy každé čtvrtletí)
   a jeho technická i obsahová stránka se stále zdokonaluje.
 • Každým rokem se obnovuje redakční rada, která je doplňována novými (literárně zdatnými či mediálně zainteresovanými) studenty.
 • Pro demonstraci je přiložen výpis o časopisu z roku 2011, kde je patrno, jak byly Průmkařiny také využity, a jejich funkce tak může splňovat i širší možnosti využití.
 • 1. čtvrtletní číslo školního roku 2011 – 2012 vyšlo 21. 10. 2011. Redakční rada ho pojala jako obrazovou a doplňkovou přílohu ke školnímu almanachu. Využilo se velkého množství fotografií, které byly shromážděny při příležitosti vydávání sborníku k 70. výročí založení školy a které měly doprovázet jednotlivé články v něm. Veškerou fotodokumentaci však nemohl školní almanach obsahovat, a proto posloužily školní noviny jako jakási doprovodná součást almanachu, reagovaly fotodokumentací na příspěvky v souboru a pochopitelně sloužily i k jeho propagaci. Oslav 70. výročí založení SPŠ a VOŠ Písek se účastnilo velké množství našich absolventů, a tak měly noviny sloužit k pobavení a informování široké veřejnosti. Zachovala se koncepce - obsah, úvod, rubriky Co se dělo a Co se bude dít, čímž se informovalo o chodu školy a o akcích, kterých se naši současní žáci účastní. Redaktoři Průmkařin vytvořili upoutávky na pamětní medaili a na almanach. Pak přišla na řadu již zmiňovaná obrazová příloha, kde se najdou fotografie seřazené pod určitými kapitolami - historie školní budovy, zaměstnanci školy, tabla, pozvánky, návraty absolventů, zajímavé příběhy, maturitní plesy, studenti v zahraničí, společenský život a rubrika Čas plyne, vzpomínky zůstanou. Právě v tomto duchu bylo říjnové číslo vedeno, jako vzpomínání na uplynulých 70 let, po kterých zůstanou krásné vzpomínky. Tato volba se ukázala jako velmi dobrý krok, protože zájem o noviny byl velký, a noviny se tak dostaly do širokého povědomí.

Charakteristika školního časopisu

 • Vychází většinou 4x za školní rok, výjimečně 3x a poslední číslo je vedeno jako dvojčíslo.
 • Informuje o aktuálním dění ve škole i mimo ni, podává informace o technických novinkách, nových technických trendech a nových hrách.
 • Obsahuje fotodokumentaci ze školních i mimoškolních aktivit.
 • Poskytuje možnost zveřejňovat vlastní tvorbu žáků.
 • Umožňuje libovolným přispěvovatelům z řad studentů i učitelů zveřejnit své názory.
 • Časopis je zcela zdarma, vychází v tištěné podobě (v každé třídě 1 výtisk),
  v elektronické podobě je uložen na webových stránkách školy.
 • Časopis se pravidelně účastní krajských soutěží, na kterých získává ocenění s postupem do celostátního kola, a při slavnostním vyhlašování si zástupci redakční rady vždy vyslechnou odborné rady hodnotitelů a čerpají nové podněty a trendy v oblasti vydávání školních periodik.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.