Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
19.11.2021

Schůzky s rodiči proběhnou 3.12.2021 od 16,00 online v prostředí MS Teams

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhnou schůzky s rodiči žáků SPŠ a VOŠ Písek online v pátek 3. 12. 2021 od 16,00. Třídní učitelé zašlou v dostatečném předstihu prostřednictvím systému Bakaláři pozvánky na online schůzky rodičům všech žáků svých tříd.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní časopis

Vloženo: 24.1.2018 | Zobrazeno: 7059x | Zatím neupraveno

Historie školního časopisu

 • 1. číslo školního časopisu Průmkařiny vyšlo ve školním roce 2007/2008, má tedy více než desetiletou tradici.
 • Časopis začala vydávat tehdejší třída B1.I s cílem zúročit své nově získávané znalosti a schopnosti v oblasti IT a prezentovat své školní aktivity a dojmy.
 • Zpočátku jednotlivá čísla vycházela vždy jednou za pololetí (tj. dvakrát ročně).
 • Od školního roku 2009/2010 vychází již čtyřikrát ročně (vždy každé čtvrtletí)
   a jeho technická i obsahová stránka se stále zdokonaluje.
 • Každým rokem se obnovuje redakční rada, která je doplňována novými (literárně zdatnými či mediálně zainteresovanými) studenty.
 • Pro demonstraci je přiložen výpis o časopisu z roku 2011, kde je patrno, jak byly Průmkařiny také využity, a jejich funkce tak může splňovat i širší možnosti využití.
 • 1. čtvrtletní číslo školního roku 2011 – 2012 vyšlo 21. 10. 2011. Redakční rada ho pojala jako obrazovou a doplňkovou přílohu ke školnímu almanachu. Využilo se velkého množství fotografií, které byly shromážděny při příležitosti vydávání sborníku k 70. výročí založení školy a které měly doprovázet jednotlivé články v něm. Veškerou fotodokumentaci však nemohl školní almanach obsahovat, a proto posloužily školní noviny jako jakási doprovodná součást almanachu, reagovaly fotodokumentací na příspěvky v souboru a pochopitelně sloužily i k jeho propagaci. Oslav 70. výročí založení SPŠ a VOŠ Písek se účastnilo velké množství našich absolventů, a tak měly noviny sloužit k pobavení a informování široké veřejnosti. Zachovala se koncepce - obsah, úvod, rubriky Co se dělo a Co se bude dít, čímž se informovalo o chodu školy a o akcích, kterých se naši současní žáci účastní. Redaktoři Průmkařin vytvořili upoutávky na pamětní medaili a na almanach. Pak přišla na řadu již zmiňovaná obrazová příloha, kde se najdou fotografie seřazené pod určitými kapitolami - historie školní budovy, zaměstnanci školy, tabla, pozvánky, návraty absolventů, zajímavé příběhy, maturitní plesy, studenti v zahraničí, společenský život a rubrika Čas plyne, vzpomínky zůstanou. Právě v tomto duchu bylo říjnové číslo vedeno, jako vzpomínání na uplynulých 70 let, po kterých zůstanou krásné vzpomínky. Tato volba se ukázala jako velmi dobrý krok, protože zájem o noviny byl velký, a noviny se tak dostaly do širokého povědomí.

Charakteristika školního časopisu

 • Vychází většinou 4x za školní rok, výjimečně 3x a poslední číslo je vedeno jako dvojčíslo.
 • Informuje o aktuálním dění ve škole i mimo ni, podává informace o technických novinkách, nových technických trendech a nových hrách.
 • Obsahuje fotodokumentaci ze školních i mimoškolních aktivit.
 • Poskytuje možnost zveřejňovat vlastní tvorbu žáků.
 • Umožňuje libovolným přispěvovatelům z řad studentů i učitelů zveřejnit své názory.
 • Časopis je zcela zdarma, vychází v tištěné podobě (v každé třídě 1 výtisk),
  v elektronické podobě je uložen na webových stránkách školy.
 • Časopis se pravidelně účastní krajských soutěží, na kterých získává ocenění s postupem do celostátního kola, a při slavnostním vyhlašování si zástupci redakční rady vždy vyslechnou odborné rady hodnotitelů a čerpají nové podněty a trendy v oblasti vydávání školních periodik.