Naše škola, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, se aktivně zapojuje do národního vzdělávacího projektu ENERSOL EVVO. Tento projekt v České republice probíhá již od roku 2004. Hlavní myšlenkou projektu je zvýšit zájem mladé generace o obnovitelné zdroje energie (OZE), snížení emisí škodlivin v dopravě a úsporu energií, podporovat jejich vlastní názory na tuto problematiku a zesílit zájem o výuku této oblasti ve školních vzdělávacích programech.

Soutěžní klání probíhá na několika úrovních. Po školním kole probíhá v průběhu února krajské kolo, které organizuje krajské regionální centrum. Zde soutěží žáci středních škol se svými projekty ve třech kategoriích. Důraz je kladen na praktické výstupy žákovských prací. Hlavní kategorií je kategorie „Enersol a praxe“, ve které základní podmínkou je popis praktického výstupu s vazbou na firmu, která technologii využívá. Z této kategorie postupují na celostátní konferenci 4 práce. Vedlejší kategorie „Enersol a inovace“ se zabývá v projektu inovativním řešením a na celostátní konferenci postupují dva projekty. V kategorii „Enersol a popularizace“ je cílem navrhnout umělecké ztvárnění problematiky, kterou řeší Enersol formou plakátu či audiovizuální propagace včetně webového portálu. Tato kategorie je na celostátní úrovni zastoupena jedním projektem. Na celostátní úrovni probíhá soutěž v jednotlivých kategoriích a soutěž družstev jednotlivých krajů. Do soutěže družstev se započítávají kromě hodnocení jednotlivých projektů také výsledky vědomostních testů, které absolvuje část družstva.

Nejlépe hodnocené projekty se zúčastní mezinárodní přehlídky za účasti zástupců českých, slovenských, slovinských, polských, německých a rakouských žáků.

V Jihočeském kraji organizaci zajišťuje Regionální centrum – SPŠ strojní a stavební v Táboře ve spolupráci s jihočeským krajem. Odbornou pomoc poskytuje Ministerstvo životního prostředí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Vzdělávací agentura Kroměříž s.r.o.  Každý rok mají možnost úspěšní autoři projektů navštívit veletrh v rakouském Welsu, který je zaměřen na úspory energií.

Výsledky naší školy:

  • 2018: 1. místo v krajském kole v kategorii Enersol a inovace; postup na celostátní konferenci
  • 2015: 3. a 5. místo v krajském kole v kategorii Enersol a praxe; postup na celostátní konferenci
  • 2013: 2. místo v krajském kole v kategorii Enersol a praxe; postup na celostátní konferenci
  • 2012: v krajském kole 1. místo ve tvůrčí kategorii a 2. místo v hlavní kategorii; na celostátní konferenci 2. místo ve tvůrčí kategorii
  • 2011: 1. místo v krajském kole v hlavní kategorii; 3. místo na celostátní konferenci; účast na mezinárodní konferenci
  • 2010: 1. místo v krajském kole v hlavní kategorii; 5. místo na celostátní konferenci; účast na mezinárodní konferenci


Ing. Miroslav Paul (zástupce ředitele a koordinátor projektu Enersol na SPŠ a VOŠ)