Kotva

Nepřehlédněte

Celkové výsledky 1. kola přijímacího řízení v anonymizované podobě s uvedením pořadí přijatých uchazečů pod evidenčním (registračním) číslem budou zveřejněny nejpozději v pondělí 2. května 2022 na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky 2022


Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Písemné práce z Českého jazyka a literatury se budou konat 12. 4. 2022 od 13:00.

Písemné práce z Anglického jazyka se budou konat 13. 4. 2022 od 13:00.

NA DIDAKTICKÉ TESTY BUDOU MÍT MATURANTI NA JAŘE 2022 VÍCE ČASU

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ PRO MZ 2022 JARO

Časový harmonogram maturitních zkoušek na jarní zkušební období 2022

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu PP MZ z ČJL a ANJ


Určení nabídky povinných a nepovinných maturitních zkoušek

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Témata k MZ 2022

Témata k maturitní zkoušce - profilová část český jazyk a literatura (včetně seznamu literárních děl) a cizí jazyk

Témata k maturitní zkoušce – profilová část odborné předměty povinné, profilová část nepovinné zkoušky – Elektrotechnika

Témata k maturitní zkoušce – profilová část odborné předměty povinné, profilová část nepovinné zkoušky – Informační technologie

Témata k maturitní zkoušce – profilová část odborné předměty povinné, profilová část nepovinné zkoušky – Počítačové projektování

Metodický pokyn pro zadávání a realizaci maturitních prací
Metodický pokyn pro zadávání a realizaci maturitních prací

Maturitní zpravodaj – Cermat informuje o MZ ve školním roce 2021/22

Katalogy požadavků na SČMZ Cermat
Matematika
Český jazyk
Angličtina
Německý jazyk

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.