Kotva

Nepřehlédněte

V pondělí 20. 5. 2024 začínají ústní maturitní zkoušky tříd C4.E a D4.P

Přejeme hodně štěstí.

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

IKAP III – Šablony III
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 se zapojuje v projektovém období 2014 – 2020 v rámci výzvy č. 02_19_78_OP VVV do projektu realizace „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“
 
 1.      Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)
 
 1.      Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
 
 1.      Příjemce: Jihočeský kraj
 
 1.      Partner s finančním příspěvkem: „Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402“
 
 1.      Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
 
 1.      Zapojení do realizace aktivit projektu probíhá v období od 01. 12. 2021 do 30. 06. 2023.
 
 1.      Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III - https://ikap.kraj-jihocesky.cz/
 
 1.      Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou               jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity:
 
Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402“ je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.
 
 1.      Jednotlivé aktivity Projektu, „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, který je spolufinanco­ván Evropskou unií, vedoucí ke splnění cílů projektu jsou realizovány podle jednotli­vých šablon, které byly zvoleny z nabídky výzvy projektu a jsou specifikovány ve schvá­lené projektové žádosti. Jednotlivé šablony projektu byly voleny s ohledem na plnění školního akčního plánu, který má škola zpracovaný a který byl schválen 31. 03. 2019. Důraz je kladen na spolupráci se zaměstnavateli, další vzdělávání pedagogických pra­covníků, podporu žáků postižených školním neúspěchem a kariérovým poradenstvím. Podpořené budou tyto aktivity (šablony):
 2.      Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ,
 3.      Podaktivita 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ,
 4.      Podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem,
 5.      Podaktivita 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů,
 6.      Podaktivita 7f: Personální podpora - Koordinátor spolupráce školy a zaměstna­vatele,
 7.      Podaktivita 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce”
 
Za realizační tým projektu na SPŠ a VOŠ, Písek: Ing. Jiří Uhlík, Ing. Miroslav Paul, Mgr. Olga Procházková
 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.