Kotva

Nepřehlédněte

V pondělí 20. 5. 2024 začínají ústní maturitní zkoušky tříd C4.E a D4.P

Přejeme hodně štěstí.

 
 
Zřizovatel

 
 
Partnerská škola


 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Šablony II


 

Učíme se s radostí

 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 v projektovém období 2014 – 2020 v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II“ realizuje Projekt „Učíme (se) s radostí II“.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013413.

Realizace projektu probíhá v období od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2021.

Hlavním cílem projektu, který navazuje na projekt CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_035/0007571, „Učíme se s radostí“, je pokračovat v podpoře, na střední a vyšší odborné škole, v následujících oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů; pomoci škole při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Naplnění hlavního cíle projektu je uskutečňováno v rámci specifických cílů, které si škola zvolila:

1)      Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových dovednostech (51,5 % nákladů rozpočtu projektu)

2)      Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (48,5 % nákladů rozpočtu projektu)

Jednotlivé aktivity vedoucí ke splnění cílů projektu jsou realizovány podle jednotlivých šablon, které byly zvoleny z nabídky výzvy projektu a jsou specifikovány ve schválené projektové žádosti.

Jednotlivé šablony projektu byly voleny s ohledem na plnění školního akčního plánu, který má škola zpracovaný a který byl schválen 31. 03. 2019.

 

Za realizační tým projektu: Ing. Miroslav Paul, Mgr. Olga Procházková, Ing. Ondřej Uhlík

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.