Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies

Nepřehlédněte
Vyplněné přihlášky
10.2.2021

ke vzdělávání – studiu ve střední škole můžete do 1.3.2021 zasílat doporučeně poštou, nebo osobně doručit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy. Děkujeme.

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Šablony II


 

Učíme se s radostí

 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 v projektovém období 2014 – 2020 v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II“ realizuje Projekt „Učíme (se) s radostí II“.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013413.

Realizace projektu probíhá v období od 01. 12. 2019 do 30. 11. 2021.

Hlavním cílem projektu, který navazuje na projekt CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_035/0007571, „Učíme se s radostí“, je pokračovat v podpoře, na střední a vyšší odborné škole, v následujících oblastech: osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů; pomoci škole při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Naplnění hlavního cíle projektu je uskutečňováno v rámci specifických cílů, které si škola zvolila:

1)      Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových dovednostech (51,5 % nákladů rozpočtu projektu)

2)      Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (48,5 % nákladů rozpočtu projektu)

Jednotlivé aktivity vedoucí ke splnění cílů projektu jsou realizovány podle jednotlivých šablon, které byly zvoleny z nabídky výzvy projektu a jsou specifikovány ve schválené projektové žádosti.

Jednotlivé šablony projektu byly voleny s ohledem na plnění školního akčního plánu, který má škola zpracovaný a který byl schválen 31. 03. 2019.

 

Za realizační tým projektu: Ing. Miroslav Paul, Mgr. Olga Procházková, Ing. Ondřej Uhlík