Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Úřední dny (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2020

pondělí od 09.00 - 11.00 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena. Případné návštěvy objednat na tel. č. 382 214 805-6 nebo 604 415 519.

Zápisové lístky
16.6.2020

Přijatí uchazeči  mohou odevzdat zápisové lístky do 23. 6. 2020, každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00, v kanceláři školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat žádost o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vyzvednutí svých věcí ze šatních skříněk
6.5.2020

Žáci, kteří si budou chtít vyzvednout své věci ze šatních skříněk, popř. z kmenových tříd, se mohou dostavit k vyzvednutí ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA od 7 do 13:30 hod.

Zvoňte prosím u hlavního vchodu na kancelář.

Microsoft Office 365 máme pro naše žáky už 2. rokem zdarma a připomínáme možnosti využití, včetně výčtu služeb
20.4.2020

Ve škole nabízíme už druhým rokem pro naše žáky služby MICROSOFT OFFICE 365 ZDARMA, a to po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ Písek! Vždy na začátku školního roku tuto možnost avizujeme a teď pro jistotu znovu připomínáme, jaké služby můžete v rámci Office 365 využít zdarma.
APLIKACE:
Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenone. Jedná se o webové verze aplikací, které je možné naistalovat celkem až na 5 zařízení.
SLUŽBY: ...
Exchange - služby e-mailového serveru;
Onedrive - cloudové úložiště s prostorem až 1024 GB;
Sharepoint - informace pro zaměstnance a studenty, jejich zapojení do dění na komunikačních a týmových webech na intranetu postaveném na SharePointu;
Teams - digitální centrum, kde najdete konverzace, obsah a aplikace, které vaše škola potřebuje pro lepší spolupráci a zapojení všech;
Sway - digitální nástroje určené k vyprávění příběhů;
Forms - dotazníky a kvízy s automatickým hodnocením;
Stream - služba videí pro podniky, díky které můžete ve své organizaci vytvářet, spravovat a bezpečně sdílet videa;
Flow - automatizace pracovních postupů v aplikacích i službách bez nutnosti psát kód;
Powerapps - vyvíjejte bez programování aplikace, které vám pomůžou rychle šířit potřebná data přes vlastní web a mobilní aplikace.
School Data Sync - správa tříd a Plánování pracovních rozvrhů a každodenních pracovních úkolů v Microsoft Teams;
Yammer - interní komunikační síť pro sdílení a komunikaci;
MS Azure Dev Tools for Teaching - sada cloudových nástrojů, vývojového softwaru, internet věcí, mobilní technologie, úložiště….

Aktualizovaný návod na připojení k VPN pro přístup na školní sdílené disky
30.3.2020
Návod na přístup VPN na školní síť je uveden zde
Oznámení o omezení úředních hodin pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností.
18.3.2020

Po dobu přerušení výuky na SPŠ a VOŠ Písek se od 18. 3. 2020 zahajuje zvláštní provoz kanceláře školy s omezením osobního kontaktu. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu, vždy od 9 do 11 hodin.

1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Základní otázky ke zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Vloženo: 11.6.2020 | Autor: trojan | Zobrazeno: 1092x | Zatím neupraveno

Kdy a jak budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení?

Ředitel školy zveřejní do 16. června 2020 na vývěsce před školou a na webových stránkách školy www.sps-pi.cz výsledky přijímacího řízení pro každý obor vzdělání zvlášť, tj. bude zveřejněno pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení, včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním (evidenčním) číslem, které bylo uchazeči přiděleno na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Komu a jak doručí škola výsledky přijímacího řízení?

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na vývěsce před školou a na webových stránkách školy se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené, tj rozhodnutí o přijetí se jiným způsobem nedoručuje. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle uchazečům, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, poučení o možnosti vydání nového rozhodnutí.

Do kdy je nutné odevzdat zápisový lístek?

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, která rozhodla o jeho přijetí do daného oboru vzdělání. Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů od nejzazšího termínu pro zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče, kteří budou přijati ke vzdělávání na SPŠ a VOŠ Písek, je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. 6. 2020.

Lze vzít již odevzdaný zápisový lístek zpět?

Ano, zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, tzn. uchazeč, který již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může zápisový lístek po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Pro nové odevzdání zápisového lístku je stanovena lhůta 10 pracovních dnů od oznámení nového rozhodnutí.

Lze se proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí odvolat?

Ne, v souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb., proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné. Lze však podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

V jakém případě lze podat žádost o nové rozhodnutí?

Jak již bylo uvedeno, uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb., v roce 2020 podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Existuje však možnost přijetí uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů (tzv. z kapacitních důvodů).

Jaký bude postup v případě podávání žádosti o vydání nového rozhodnutí?

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů (tzv. z kapacitních důvodů), může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. Tuto žádost musí uchazeč podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. podat řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy v tomto případě vyhoví žádosti o vydání nového rozhodnutí tehdy, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej následně vzal zpět, tj. vzniklo volné místo. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nové rozhodnutí může vydat až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí. Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) ředitel sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati ke vzdělávání. Pokud ano, pak ředitel školy vydá nové rozhodnutí, kterým je přijme. Tento postup je pouze možností pro ředitele, kterou nemusí využít, a může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.