Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Úřední dny (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2020

pondělí od 09.00 - 11.00 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena. Případné návštěvy objednat na tel. č. 382 214 805-6 nebo 604 415 519.

Zápisové lístky
16.6.2020

Přijatí uchazeči  mohou odevzdat zápisové lístky do 23. 6. 2020, každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00, v kanceláři školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat žádost o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vyzvednutí svých věcí ze šatních skříněk
6.5.2020

Žáci, kteří si budou chtít vyzvednout své věci ze šatních skříněk, popř. z kmenových tříd, se mohou dostavit k vyzvednutí ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA od 7 do 13:30 hod.

Zvoňte prosím u hlavního vchodu na kancelář.

Microsoft Office 365 máme pro naše žáky už 2. rokem zdarma a připomínáme možnosti využití, včetně výčtu služeb
20.4.2020

Ve škole nabízíme už druhým rokem pro naše žáky služby MICROSOFT OFFICE 365 ZDARMA, a to po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ Písek! Vždy na začátku školního roku tuto možnost avizujeme a teď pro jistotu znovu připomínáme, jaké služby můžete v rámci Office 365 využít zdarma.
APLIKACE:
Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenone. Jedná se o webové verze aplikací, které je možné naistalovat celkem až na 5 zařízení.
SLUŽBY: ...
Exchange - služby e-mailového serveru;
Onedrive - cloudové úložiště s prostorem až 1024 GB;
Sharepoint - informace pro zaměstnance a studenty, jejich zapojení do dění na komunikačních a týmových webech na intranetu postaveném na SharePointu;
Teams - digitální centrum, kde najdete konverzace, obsah a aplikace, které vaše škola potřebuje pro lepší spolupráci a zapojení všech;
Sway - digitální nástroje určené k vyprávění příběhů;
Forms - dotazníky a kvízy s automatickým hodnocením;
Stream - služba videí pro podniky, díky které můžete ve své organizaci vytvářet, spravovat a bezpečně sdílet videa;
Flow - automatizace pracovních postupů v aplikacích i službách bez nutnosti psát kód;
Powerapps - vyvíjejte bez programování aplikace, které vám pomůžou rychle šířit potřebná data přes vlastní web a mobilní aplikace.
School Data Sync - správa tříd a Plánování pracovních rozvrhů a každodenních pracovních úkolů v Microsoft Teams;
Yammer - interní komunikační síť pro sdílení a komunikaci;
MS Azure Dev Tools for Teaching - sada cloudových nástrojů, vývojového softwaru, internet věcí, mobilní technologie, úložiště….

Aktualizovaný návod na připojení k VPN pro přístup na školní sdílené disky
30.3.2020
Návod na přístup VPN na školní síť je uveden zde
Oznámení o omezení úředních hodin pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností.
18.3.2020

Po dobu přerušení výuky na SPŠ a VOŠ Písek se od 18. 3. 2020 zahajuje zvláštní provoz kanceláře školy s omezením osobního kontaktu. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu, vždy od 9 do 11 hodin.

1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Průběh vzdělávání pro žáky 1. až 3. ročníků do konce června 2020

Vloženo: 3.6.2020 | Zobrazeno: 1206x | Zatím neupraveno
V určitých dnech v době od 8. 6. do 26. 6. 2020 budou ve škole probíhat přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria. Z organizačních, personálních a hygienických důvodů bude přítomnost žáků prvních až třetích ročníků ve škole realizována formou třídnických hodin, socializačních aktivit a konzultací, které budou probíhat podle následujících pokynů a časových plánů.

Distanční výuka - distanční výuka bude realizována i nadále, až do pátku 19. 6. 2020.

Třídnické hodiny (dále jen „TH“)

V rámci socializačních aktivit žáků proběhnou třídnické hodiny s třídními učiteli (dále jen „TU“), popř. náhradními třídními učiteli (dále jen „NTU“), v přesně definovaných časech po jednotlivých skupinách při striktním dodržování hygienických předpisů. Stále zůstává zachována podmínka, že docházka žáků do školy je dobrovolná a velikost skupin žáků je nejvýše 15. Platí, že první vstup do budovy školy je povolen žákům pouze po předchozím odevzdání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení třídnímu učiteli (formulář čestného prohlášení – viz příloha). TU si samostatně zajistí předání a převzetí čestných prohlášení ve venkovním prostoru před žákovským vchodem v době před začátkem první plánované třídnické hodiny. Pokud některý z žáků bude vstupovat do budovy školy v jiný čas, avizuje toto předem svému TU, který zajistí předání podepsaného čestného prohlášení. TH jsou plánovány po skupinách ve svých kmenových učebnách, pouze třída D1.P má změnu učebny do č. P17 a třída D2.P má změnu učebny do č. P7 kvůli konání maturitních zkoušek.

Termíny třídnických hodin - třídy, učitelé (zkratka), časový rozpis:

Období od 9. do 12. 6. 2020 – platí pro třídní skupiny č. 1 a B3.I (specializace PSP)

9. 6. 2020:
A3.E - KL - 1. - 3. vyučovací hodina
B3.I - SR - 3. - 5. vyučovací hodina
C3.E - NO - 2. - 4. vyučovací hodina
10. 6. 2020:
A2.E - SA - 2. - 4. vyučovací hodina
B2.I - KU, VJ - 3. - 5. vyučovací hodina
C2.E - KA - 1. - 3. vyučovací hodina
D2.P - HA (SK místopředseda MZ) - 1. - 3. vyučovací hodina
11. 6. 2020:
A1.E - ZA - 1. - 3. vyučovací hodina
B1.I - PE, ST - 1. - 3. vyučovací hodina
C1.E - SD - 3. - 5. vyučovací hodina
D1.P - TR - 2. - 4. vyučovací hodina

Období od 15. do 19. 6. 2020 – platí pro třídní skupiny č. 2 a B3.I (specializace MAI)

16. 6. 2020:
A3.E - KL - 1. - 3. vyučovací hodina
C3.E - NO - 1. - 3. vyučovací hodina
17. 6. 2020:
A2.E - SA - 1. - 3. vyučovací hodina
B2.I - KU, SV - 3. - 5. vyučovací hodina C2.E - KA - 2. - 4. vyučovací hodina D2.P - SK - 1. - 3. vyučovací hodina
18. 6. 2020:
A1.E - ZA - 1. - 3. vyučovací hodina
B1.I - PE, ST - 1. - 3. vyučovací hodina
C1.E - SD, BJ - 3. - 5. vyučovací hodina
D1.P - TR - 2. - 4. vyučovací hodina
19. 6. 2020: B3.I - SR - 1. - 3. vyučovací hodina

TU zajistí též prokazatelné seznámení žáků s platnými hygienickými a organizačními předpisy a s důležitými informacemi z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020, Praha, 30. 4. 2020, aktualizace k 27. 5. 2020.

Konzultace - kromě TH budou po celou dobu umožněny též individuální nebo skupinové konzultace žáků s vyučujícími. Žáci sami nebo prostřednictvím TU osloví učitele na domluvení termínu konzultace. Konzultace vyučující umožní s ohledem na současně probíhající maturitní zkoušky a absolutoria, předpokládaný čas pro konzultace v rozmezí 1. – 8. vyučovací hodina. Zároveň je možná přítomnost žáků na hodinách praktické výuky, pokud se příslušní vyučující se žáky na těchto konzultacích dohodnou.

Týden od 22. do 26. 6. 2020 - pokud si žáci nedohodnou konzultace s jednotlivými vyučujícími, proběhnou v posledním týdnu pro žáky, kteří se do školy dostaví - TH a ochrana člověka za mimořádných událostí (dále jen OČMU) po dělených skupinách dle tohoto plánu:

22. 6. 2020: TH - 1. - 3. vyučovací hodina, tř. skupiny č. 1, v B3.I skupina PSP (TU)
23. 6. 2020: TH - 1. - 3. vyučovací hodina, tř. skupiny č. 2, v B3.I skupina MAI (TU)
24. 6. 2020: OČMU - 1. - 4. vyučovací hodina, tř. skupiny č. 1, v B3.I skupina PSP (TU + NTU)
25. 6. 2020: OČMU - 1. - 4. vyučovací hodina, tř. skupiny 2, v B3.I skupina MAI (TU + NTU)
26. 6. 2020: TH - předání vysvědčení, 1. vyučovací hodina, tř. skupiny č. 1, v B3.I skupina PSP (TU)
26. 6. 2020: TH - předání vysvědčení, 2. vyučovací hodina, tř. skupiny č. 2, v B3.I skupina MAI (TU)

Předání vysvědčení - pokud si žáci vysvědčení osobně nevyzvednou dle plánu, ponechá je TU u sebe a předá žákovi, či zákonným zástupcům po předchozí domluvě.

Ve dnech 29. a 30. 6. 2020 – předběžně plánováno ředitelské volno pro žáky a studenty školy.

Změny vyhrazeny s ohledem na aktuální stav a situaci.

V Písku 3. 6. 2020
Ing. Jiří Uhlík, v. r.
ředitel