Kotva
Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
 
Nepřehlédněte
Úřední dny (po dobu hlavních prázdnin)
29.6.2020

pondělí od 09.00 - 11.00 hod.

V ostatní dny škola pro veřejnost uzavřena. Případné návštěvy objednat na tel. č. 382 214 805-6 nebo 604 415 519.

Zápisové lístky
16.6.2020

Přijatí uchazeči  mohou odevzdat zápisové lístky do 23. 6. 2020, každý pracovní den v době od 7:30 do 16:00, v kanceláři školy.

Nepřijatí uchazeči mohou podat žádost o nové rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vyzvednutí svých věcí ze šatních skříněk
6.5.2020

Žáci, kteří si budou chtít vyzvednout své věci ze šatních skříněk, popř. z kmenových tříd, se mohou dostavit k vyzvednutí ve dnech PONDĚLÍ a STŘEDA od 7 do 13:30 hod.

Zvoňte prosím u hlavního vchodu na kancelář.

Microsoft Office 365 máme pro naše žáky už 2. rokem zdarma a připomínáme možnosti využití, včetně výčtu služeb
20.4.2020

Ve škole nabízíme už druhým rokem pro naše žáky služby MICROSOFT OFFICE 365 ZDARMA, a to po celou dobu studia na SPŠ a VOŠ Písek! Vždy na začátku školního roku tuto možnost avizujeme a teď pro jistotu znovu připomínáme, jaké služby můžete v rámci Office 365 využít zdarma.
APLIKACE:
Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Onenone. Jedná se o webové verze aplikací, které je možné naistalovat celkem až na 5 zařízení.
SLUŽBY: ...
Exchange - služby e-mailového serveru;
Onedrive - cloudové úložiště s prostorem až 1024 GB;
Sharepoint - informace pro zaměstnance a studenty, jejich zapojení do dění na komunikačních a týmových webech na intranetu postaveném na SharePointu;
Teams - digitální centrum, kde najdete konverzace, obsah a aplikace, které vaše škola potřebuje pro lepší spolupráci a zapojení všech;
Sway - digitální nástroje určené k vyprávění příběhů;
Forms - dotazníky a kvízy s automatickým hodnocením;
Stream - služba videí pro podniky, díky které můžete ve své organizaci vytvářet, spravovat a bezpečně sdílet videa;
Flow - automatizace pracovních postupů v aplikacích i službách bez nutnosti psát kód;
Powerapps - vyvíjejte bez programování aplikace, které vám pomůžou rychle šířit potřebná data přes vlastní web a mobilní aplikace.
School Data Sync - správa tříd a Plánování pracovních rozvrhů a každodenních pracovních úkolů v Microsoft Teams;
Yammer - interní komunikační síť pro sdílení a komunikaci;
MS Azure Dev Tools for Teaching - sada cloudových nástrojů, vývojového softwaru, internet věcí, mobilní technologie, úložiště….

Aktualizovaný návod na připojení k VPN pro přístup na školní sdílené disky
30.3.2020
Návod na přístup VPN na školní síť je uveden zde
Oznámení o omezení úředních hodin pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností.
18.3.2020

Po dobu přerušení výuky na SPŠ a VOŠ Písek se od 18. 3. 2020 zahajuje zvláštní provoz kanceláře školy s omezením osobního kontaktu. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu, vždy od 9 do 11 hodin.

1. kolo přijímacího řízení na SPŠ
29.1.2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

 
 
Zřizovatel

 
 
Škola doporučená zaměstnavateli

 
 
Partnerská škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Historie školy

Vloženo: 21.1.2018 | Zobrazeno: 4829x | Zatím neupravenoStručná historie školy

 

Střední průmyslová škola byla do Písku přemístěna na podzim roku 1941, krátce po svém vzniku v Českých Budějovicích. Budova, kterou škola dosud užívá, patřila původně škole učňovské a byla dokončena právě v roce 1941.

Během války byli mnozí žáci i učitelé vězněni nebo nasazeni na nucené práce v Říši. Na konci 2. světové války školní budovu využívali nejprve nacisté a potom také vítězní Spojenci jako vojenský lazaret, takže po válce bylo nutné začínat téměř od počátku, jak po stránce personální tak
i materiální.

V poválečných letech potřeboval nově budovaný průmysl velké množství středoškolsky vzdělaných odborníků a škola se velmi rychle rozvíjela. V té době měla více než pět set žáků, 
a proto v roce 1954 získala celou budovu, a učňovská škola se přestěhovala do objektu bývalého gymnázia. Přesto budova stále prostorově nedostačovala a byla během padesátých a znovu na konci šedesátých let rozšiřována o nové učebny a dílny.

Zpočátku se vyučovaly jen strojnické obory, ale od roku 1964 byly zavedeny i obory elektrotechnické, jejichž zaměření a náplň se během doby měnily od železniční zabezpečovací techniky, přes měření a automatizaci až k současné elektrotechnice a informačním technologiím.

Dnes je škola se svou nově opravenou fasádou významnou dominantou Čapkovy ulice a studuje v ní kolem pěti set žáků oboru elektrotechnického a informačních technologií. Za celou dobu své bezmála osmdesátileté existence vychovala celou řadu absolventů, kteří se vždy dobře uplatňovali v mnoha profesích a jsou na trhu práce velmi žádanými odborníky i v současnosti.

 

 

Základní data z historie školy: 

16. 4. 1941 - bylo rozhodnuto o přemístění školy z Českých Budějovic do Písku        

1941 až 1945 - někteří studenti a učitelé posláni na nucené práce do Říše

1944 až 1945 - škola přeměněna na vojenský lazaret, výuka probíhala na různých místech ve městě

1951 - zahájeno večerní studium při zaměstnání ve strojnických oborech

1954 – Průmyslová škola získává celou budovu

1964 - zahájena výuka elektrotechnických oborů

1. 9. 1991 - škola získala právní subjektivitu

1. 1. 1995 - přechod z hospodaření rozpočtové organizace na hospodaření organizace příspěvkové

1996 - zahájena výuka na Vyšší odborné škole (obor Přenos a zpracování informací)

2014 - zahájena výuka podle nového Školního vzdělávacího programu

2014 - zavedeny nové specializace v oboru Informační technologie (Počítačové sítě a programování, Manažerská informatika)

2016 – na Vyšší odborné škole akreditován obor Informační technologie

2017 - zavedeny nové specializace v oboru Elektrotechnika (Elektronické řídicí systémy, Komerční elektrotechnika, Informační a komunikační technologie)