Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek

Adresa:

Karla Čapka 402, 397 11 Písek

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 382 214 805

Email: info@sps-pi.cz

ID datové schránky: ny7xq9u

IČO: 60869038

DIČ: CZ60869038

IZO SPŠ: 108054080

REDIZO SPŠ: 600020266

IZO VOŠ: 110033761

Číslo účtu: 212723913/0300

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí.  U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa).

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Podáním podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4)

  • elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (přehled akreditovaných CA je na stránkách Ministerstva informatiky). Datová schránka musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje. Zvláštní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Vedení školy

Ředitel školy
Ing. Jiří Uhlík
Telefon: 382 221 051
E-mail: uhliksps-pi.cz

Statutární zástupce ředitele školy :
Ing. Lenka Hellová
Telefon: 382 221 050
E-mail: hellovasps-pi.cz

Zástupce ředitele:
Ing. Miroslav Paul
Telefon: 382 221 052
E-mail: paulsps-pi.cz

Můžete s námi komunikovat:

  • poštovními zásilkami
  • na podalně školy
  • elektronicky – email, datová schránka, datové nosiče (cd, dvd, usb disk)
  • ve formátech microsoft office (docx, xlsx,….), prosté textu, htm …
  • v otevřených formátech (odf, pdf,png,…)
  • V případě zjištění výskytu počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (program obsahující vir) nebo chybného formátu dat – zpráva není vůbec zpracována a odesílatel je informován o nezpracování zprávy. V případě nevyžádané zprávy (spamu) – zpráva není vůbec zpracována a odesílatel není informován o nezpracování zprávy.

Sekretariát – Podatelna

Úřední hodiny:
Pondělí – Pátek: 7:45 – 11:00
St: 09:00 – 11:00    13:00 – 16:00

Jana Maurerová
Telefon: 382 214 805-6
E-mail: infosps-pi.cz