Bankovní institut vysoká škola, a.s. ve spolupráci s VOŠ Písek nabízí:

1. Zkrácené bakalářské studium prezenční i kombinované formy oboru Informační technologie a management.

Podmínky přijetí: Ke studiu mohou nastoupit absolventi prezenční i kombinované formy studia studijního oboru ,,Přenos a zpracování informací“ VOŠ Písek.

Učební plán: Zkrácené bakalářské studium pro VOŠ Písek

Délka studia: 4 semestry

Místo výuky: BIVŠ a.s., Praha

2. Kombinaci celoživotního vzdělávání a bakalářského studia

Podmínky přijetí: Ke studiu mohou nastoupit absolventi prezenční i kombinované formy studia studijního oboru  ,,Přenos a zpracování informací“  VOŠ Písek.

Učební plán: Kombinace CŽV a Bc. studia pro VOŠ Písek

Délka studia: 4 semestry

Místo výuky: 2 semestry studia v rámci CŽV (BIVŠ a.s., Písek) a 2 semestry bakalářského studia (BIVŠ a.s., Praha)

Kontaktní osoba:

Mgr. Kristýna Palavská

tel. +420 251 114 531

mobil. +420 731 446 317

email: kpalavska@bivs.cz

www: www.bivs.cz