Výsledky voleb do školských rad

Výsledky voleb do školské rady SPŠ (zákonní zástupci nezl. žáků, zletilí žáci)

Výsledky části voleb do školské rady SPŠ a do školské rady VOŠ – pedagogičtí pracovníci

Výsledky  voleb do školské rady VOŠ (zletilí studenti VOŠ)

Oznámení o konání voleb do školské rady SPŠ a školské rady VOŠ

V roce 2017 končí tříleté funkční období členů obou školských rad (dále jen ŠR), tedy ŠR SPŠ a ŠR VOŠ. Dvě třetiny členů školské rady jsou voleni na základě provedených voleb na příslušné škole. Třetinu členů jmenuje zřizovatel – rada kraje.

Postup voleb je dán Volebním řádem školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách (SM/114/RK – změna č. 3) vydaný Jihočeským krajem s účinností od 1. 9. 2015 (dále jen volební řád).

Přípravu voleb do školské rady dle čl. III odst. 1 volebního řádu zajišťuje přípravný výbor (volební orgán), který ředitel školy pro tento účel ustanovil dne 13. 3. 2017 ve složení: předseda: Ing. Lenka Hellová, členové: Ing. Miroslav Paul, Bc. Tomáš Slavík

Volební orgán oznamuje konání voleb do školských rad následovně:

-          volby zástupců z řad pedagogů do ŠR SPŠ a do ŠR VOŠ proběhnou ve čtvrtek 6. 4. 2017 v uč. č. 106 v čase 10,30-10,50;

-          volba jednoho zástupce do ŠR SPŠ z řad nezletilých žáků, popř. zletilých žáků SPŠ proběhne v pátek 7. 4. 2017 od 15,30 v uč. č. 106;

-          členy příslušné školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy;

Volební orgán vyzývá všechny oprávněné osoby, že mají možnost podat návrhy kandidátů na členy ŠR SPŠ a ŠR VOŠ písemně, do sekretariátu školy, k rukám p. Maurerové. Konečná lhůta k podání těchto návrhů je pondělí 20. 3. 2017 do 12,00. Navržení kandidáti musí se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas.

Listiny kandidátů budou zveřejněny v úterý 21. 3. 2017 ve škole, na vývěsce před školou a na webu školy.

Zveřejněno dne 16. 3. 2017

Oznámení o konání voleb do školské rady VOŠ z řad studentů VOŠ

Volební orgán oznamuje konání voleb následovně:

-        volba jednoho zástupce z řad studentů VOŠ do školské rady VOŠ  proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2017 v uč. č. 106 v čase 10,30-10,50;

-        člena školské rady VOŠ volí studenti VOŠ tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy;

Volební orgán vyzývá všechny oprávněné osoby, že mají možnost podat návrhy kandidátů na členy ŠR SPŠ a ŠR VOŠ písemně, do sekretariátu školy, k rukám p. Maurerové. Konečná lhůta k podání těchto návrhů je úterý 21. 3. 2017 do 12,00. Navržení kandidáti musí se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas.

Listiny kandidátů budou zveřejněny 21. 3. 2017 ve škole, na vývěsce před školou a na webu školy.

Zveřejněno dne 20. 3. 2017

Volby do školské rady SPŠ

Kandidátní listina

Školská rada SPŠ

a) Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků SPŠ a zletilých žáků SPŠ kandidují (volí se jeden člen):

  1. Ing. Jitka Havlová
  2. Monika Havlová

b) Z řad učitelů SPŠ kandidují (volí se jeden člen):

1. Ing. Michal Burger

2. Mgr. Jindřiška Chudáčková

Zveřejněno 21. 3. 2017

Volby do školské rady VOŠ

Kandidátní listina

Školská rada VOŠ

a) Z řad studentů VOŠ kandidují (volí se jeden člen):

  1. Vladimír Fiala
  2. Jan Sichinger

b) Z řad učitelů VOŠ kandidují (volí se jeden člen):

1. Ing. Břetislav Bakala

2. Mgr. Jelena Šindelářová

Zveřejněno 21. 3. 2017