RSS kanál Přidat do oblíbených Mapa stránek

SPŠ a VOŠ Písek na Facebooku

Bakaláři

  • SPŠ a VOŠ Písek
  • Karla Čapka 402
  • 397 11 Písek
  • Tel.: +420 382 214 805
  • Email: info@sps-pi.cz
  • ID datové schránky: ny7xq9u

Kde nás najdete?

Karla Čapka 402, Písek 397 01 Počasí Písek - Slunečno.cz

Info pro rodiče « Příspěvky

Spolupráce s Městskou knihovnou v Písku pokračuje

14.3.2018 publikoval marikova

Již několik let využívají vyučující předmětu Občanská nauka na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Písek nabídku vzdělávacích lekcí pro střední školy, které realizují velmi fundovaně lektorky Městské knihovny  Písek.Žáci třetího ročníku měli možnost absolvovat dvě setkání s Mgr. Milenou Halámkovou k tématu Minority a majority ve společnosti. Cílem multikulturní lekce Sexuální menšiny bylo seznámit žáky nejen s touto problematikou, ale i  se sociálním konstruováním genderových kategorií. Lekce Romové – dějiny a kultura přibližuje historický vývoj soužití romského etnika a majoritní společnosti, hlavně v oblasti střední Evropy.

M1

M2

Průmyslováci získávali zkušenosti v rakouském Wellsu

publikoval marikova

Účastníci projektu ENERSOL 2018 ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Písek se vydali začátkem března na odborný seminář, v rámci kterého navštívili Veletrh úspor energií v rakouském Welsu. Na veletrhu měli žáci, kteří úspěšně reprezentují píseckou průmyslovku, možnost prohlédnout si nové technologie, které využívají jak alternativní zdroje energií, tak vedou k úsporám energií. Z vlastních expozic žáky nejvíce zaujaly elektromobily, které ve stále větší míře světové automobilky připravují do výroby, a nové technologie z oblasti obnovitelných zdrojů, jako např. nové typy slunečních kolektorů, fotovoltaických panelů dosahujících účinnosti 20 %, hybridních panelů kombinujících v sobě fotovoltaický panel a kolektor pro ohřev vody, rekuperační jednotky. Zajímavé bylo pro nás elektrotechniky používání řídicích a komunikačních systémů jak v systémech využívajících alternativní zdroje energií, tak v systémech úsporného vytápění.Veletrh byl doplněn odbornými přednáškami z oblasti udržitelné výroby a využití energií.

Ing. Miroslav Paul, učitel odborných předmětů a koordinátor projektu Enersol

Ww

w1

W2

Pozitivní klima třídy

publikoval marikova

Začátkem března se žáci všech třech tříd prvního ročníku SPŠ a VOŠ Písek zúčastnili společně se svými třídními učiteli v rozsahu čtyř vyučovacích hodin preventivního programu pro středoškoláky, který zajišťovala organizace DO SVĚTA z.s. Strakonice.
Tento program byl zaměřený na prevenci rizikového chování, zejména na mezilidské vztahy s ohledem na trvalou spolupráci žáků ve třídách. Žáci se učili reagovat na specifické situace ve skupině a pomáhat pozitivně podpořit klima ve třídě. V průběhu programu docházelo k lepšímu sebepoznání žáků i poznání žáků navzájem. Soudržnost třídního kolektivu je velmi důležitá pro další společně strávená léta na střední škole a tento program by měl být k tomuto nápomocen.
Mgr. Milena Kouďová, školní metodik prevence

kl

kl1

Seminář v rámci projektu Můžeš podnikat navštíví žáci 4. ročníku

13.3.2018 publikoval marikova

V pátek 16. 3. 2018 se zúčastní žáci 4. ročníku v rámci projektu Můžeš podnikat semináře, který povede Tomáš Nemrava,  firma NEMA, spol. s r.o. a Jan Řehák,  HW group s.r.o.

třída B4.I v 9:45 – 10:30, dohled Mgr. Klavíková

třída A4.E a C4.E  v 10:50 – 11:35, dohled Mgr. Klavíková a Ing. Špirhanzlová.

12.3.2018 publikoval admin

Zájemci o studium na Vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Přenos a zpracování informací podávejte přihlášky ke studiu, v 1. kole přijímacího řízení, do konce května 2018. V případě zájmu o prohlídku školy nás kontaktujte a domluvte si termín.

Žáci z A3.E a C3.E se vypraví v úterý 13. 3. do Škody Mladá Boleslav

8.3.2018 publikoval marikova

Za pedagogického dohledu Ing. Sobíška a asistentky Š. Gage se dne 13. 3. 2018 vypraví žáci ze tříd A3.E + C3.E na odbornou exkurzi do podniku Škoda Mladá Boleslav.

Pro žáky 1. ročníku probíhá Primární prevence rizikového chování – program Klima třídy

publikoval marikova

Akce s názvem Primární prevence rizikového chování – program Klima třídy probíhá ve všech prvních ročnících, a to za přítomnosti TU ve dnech 6. – 8. 3. 2018,  přesněji dne 6. 3. ve třídě B1.I  se postará o pedagogický dohled Mgr. Ing. Široký při 3. až 6. hodině, dne 7. 3. v A1.E od 1. do 4. hodiny Ing. Kulanda a dne 8. 3. v C1.E při 1. až 4. hodině Mgr. Novotná.

Přednáška pro žáky ze 3. ročníku

5.3.2018 publikoval marikova

Díky zajímavé nabídce Markéty Kracíkové z Dobrovolnického centra Bonum při Oblastní charitě Písek, se kterým SPŠ a VOŠ Písek od loňského roku spolupracuje, se podařilo zrealizovat pro žáky třetího ročníku SPŠ a VOŠ Písek netradiční přednášku dr. Kláry Anny Čápové „Ženy ve vědě a technice: Neznámé příběhy žen, které změnily svět“. V závěrečné diskusi směřovaly dotazy žáků hlavně k problematice NASA a osidlování Marsu. Dr. Klára Čápová studovala sociokulturní antropologii na Durham University ve Velké Británii, specializuje se na oblast astrobiologie a nyní se zabývá především rolí a dopadem vědy na soudobou společnost.

kA K1

Úspěchy našich žáků v soutěži Rohde & Schwarz Challenge

26.2.2018 publikoval marikova

Čtyři pětičlenné týmy žáků 3. a 4. ročníku SPŠ a VOŠ Písek se zúčastnily soutěže v sestavení digitálního rádiového přijímače pořádané vimperskou nadnárodní firmou Rohde & Schwarz pod názvem Rohde & Schwarz Challenge. Blahopřejeme družstvu studijního oboru Elektronika ze třídy C4.E, které mělo zatím mezi ostatními středními školami druhý nejlepší čas, a družstvu A3.E, které jako druhé uvedlo přijímač do chodu. Oceňujeme účast družstva B4.I studijního oboru Informační technologie, kterým se rádio podařilo rovněž sestavit.
Ing. Břetislav Bakala, metodik ICT

RR

R1

Naši budoucí maturanti se zúčastnili odborného školení „Základy elektronického zabezpečení budov“

publikoval marikova

Deset vybraných žáků SPŠ a VOŠ Písek, elektrotechnického oboru se specializací na komunikační elektronické systémy, se zúčastnilo v únoru 2018 základního dvoudenního školení „Základy elektronického zabezpečení budov“. Školení pořádala firma JABLOTRON ALARMS a.s. v Sezimově Ústí a bylo zakončeno zkouškou, kterou všichni naši žáci zvládli úspěšně a získali certifikáty pro možnost provádět montáž zabezpečovacího zařízení. Aby v praxi mohli tuto činnost provádět, musí si zřídit živnostenské oprávnění v tomto oboru. Pro získání živnostenského oprávnění potřebují žadatelé zkoušky pro elektrotechniku z Vyhlášky 50/1978 Sb., které jsou vázány na elektrotechnické vzdělání, tedy maturitní zkoušku na naší škole.
Ing. Michal Burger, učitel odborných předmětů SPŠ a VOŠ Písek

Ja


« Novější příspěvkyStarší příspěvky » 
CEZ
Nahoru Doporučit stránku
Skupina ČEZ Jihočeská hospodářská komora České vysoké učení technické FEL ZČU Cesnet Cisco UNIV Webarts Studio FC Písek IHC Písek OP VVV