PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA se koná vždy od 8:00, a to ve čtvrtek 10. 5. pro žáky z A4.E, v pondělí 14. 5. pro žáky z B4.I a v úterý 15. 5. pro žáky z C4.E.
Pro žáky platí následující pokyny
- žák se dostaví na zahájení praktické maturitní zkoušky včas (nejdéle v 7:50- 7:55) před svou učebnu (třída A4.E) slušně oblečen (oblek, sako)
- losování témat začíná v 8:00
- žák se chová ukázněně v souladu se školním řádem
- žák se po ukončení losování dostaví s nealkoholickým nápojem a svačinou/obědem do určené odborné učebny
k vykonání zkoušky
- v případě, že má s sebou mobilní telefon, tablet či jiný prostředek umožňující elektronickou komunikaci, odevzdá jej na dobu konání zkoušky na určeném místě k úschově (sekretariát školy, u zkoušejícího v odborné učebně)
- žák má právo na 7 h (420 min) čistého času na konání zkoušky. Čas se počítá:
- začátek zkoušky od odsouhlasení seznámení se se zadáním
- končí odevzdáním vypracování práce k tisku zkoušejícímu (učiteli pověřenému dozorem)
- žák má právo na přestávku na oběd (30 min), kterou tráví na pracovišti a během které nepracuje; žák nesmí opustit učebnu
- žák má právo na odchod na nejbližší WC – odchody a příchody se zapisují do protokolu
- žák je hodnocen za průběh zkoušky a odevzdané písemně zpracované dokumenty dle zadání
MATURANTŮM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ!