Na našich webových stránkách je v odkazu Maturita 2018 velmi dúležitý odkaz JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2018, kde jsou přehledně v tabulce informace o termínech společné části MZ. Nejdůležitější informace k příštímu týdnu přinášíme i zde:
1) Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení.
3) Na zkoušky se dostavte vždy včas, ve společenském oděvu (oblek) a s platným občanským průkazem. popř. cestovním pasem.
4) Termíny
Ve středu 2. 5. 2018 se koná zkouška z matematiky v podobě DT z MAT. V 8:00 se žáci dostaví do tříd k zahájení přípravy a administraci a v 8:15 je zahájen čas na zpracování DT, který bude přesně v 10:00 ukončen a test bude vybrán, v 10:05 žáci budou odcházet ze třídy.
Ve středu 2. 5. se žáci dostaví k PP z ANJ, k administraci nastupují přesně ve 12:15 a začínají psát úderem 12:30. Přesně po 60 minutách ve 13:30 budou PP ukončeny a ve 13:35 žáci odcházejí z učebny.
Ve čtvrtek 3. 5. 2018 je zadáván DT z ČJL a žáci se k administraci dostaví přesně v 8:00, v 8:15 se začíná psát a píše se přesně do 9:15, v 9:20 je plánován odchod z učeben.
Ve čtvrtek 3. 5. se také píše PP z NEJ, v 11:00 je zahájení přípravy, od 11:15 do 12:15 je vyměřen čas a ve 12:20 se odchází.
V pátek 4. 5. 2018 se píše DT z ANJ, v 8:00 začíná administrace, v 8:15 se zahajuje DT a přesně v 10:05 se skončí a v 10:10 žáci opouštějí učebny.
V pátek 4. 5. se píše také DT z NEJ, ve 12:15 je zahájení, ve 12:30 je test zadán a píše se do 14:20, ve 14:25 se odchází z učebny.
MATURANTŮM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ A PEVNÉ NERVY!