Březen « 2018 « SPŠ a VOŠ Písek
RSS kanál Přidat do oblíbených Mapa stránek

SPŠ a VOŠ Písek na Facebooku

Bakaláři

  • SPŠ a VOŠ Písek
  • Karla Čapka 402
  • 397 11 Písek
  • Tel.: +420 382 214 805
  • Email: info@sps-pi.cz
  • ID datové schránky: ny7xq9u

Kde nás najdete?

Karla Čapka 402, Písek 397 01 Počasí Písek - Slunečno.cz

Březen 2018 « Příspěvky

Průmyslovka opět na Ampéru

28.3.2018 publikoval admin

V rámci dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek proběhla ve středu 21. března 2018 návštěva elektrotechnického veletrhu Ampér, který byl pořádaný ve třech pavilonech výstaviště v Brně.  Návštěva veletrhu se skládala ze dvou částí. První tvořila účast na přednáškách doprovodných programů: Aplikace inteligentních instalací a Využití a regulace obnovitelných zdrojů energií, druhou pak prohlídka vybraných stánků firem. Potěšitelné bylo, že u řady výrobců elektrotechnických zařízení, systémů inteligentních instalací a průmyslové automatizace nám novinky výrobních programů firem předváděli a principy vysvětlovali bývalí žáci naší školy.

Elektromobil

SchneiderEl

Velikonoční prázdniny

23.3.2018 publikoval marikova

V letošním školním roce připadají velikonoční prázdniny na čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek 30. 3. 2018. Všem přejeme příjemné prožití svátků jara.

v

Burza práce v KD Písek

publikoval admin

V úterý 27. 3. 2018 se žáci třídy B3.I zúčastní v rámci výuky ekonomiky Burzy práce, kterou pořádá v Kulturním domě v Písku Jihočeská hospodářská komora. Svou nabídku pracovních míst zde budou prezentovat nejrůznější firmy z regionu. Žáci budou mít příležitost získat přehled o volných pracovních místech, ale také o dalších možnostech spolupráce s místními zaměstnavateli formou brigád, praxí a ročníkových prací. Začátek akce je po polední pauze ve 14:00 před KD Písek. Ukončení akce v 15:00 před KD Písek.

SPŠ a VOŠ Písek zve na Školní kolo SOČ

22.3.2018 publikoval admin

Školní kolo středoškolské odborné činnosti na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Písek se koná ve středu 4. dubna 2018 od 9.00 hodin v přednáškovém sále školy. Školní přehlídka prací proběhne formou výstavní, kdy žáci předvedou svoji praktickou tvořivost prostřednictvím vlastního výrobku s přiloženou dokumentací a formou soutěžní, kdy během 15 minutové prezentace budou obhajovat své odborné práce. Registrace výstavních prací na wiki.sps-pi.cz/SOC a soutěžních prací na  www.soc.cz je možná nejpozději do 31. 3. 2018.

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech, nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech (školní, krajské a celostátní)a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

SOČ

Třeťáci písecké průmyslovky navštívili automobilku v Mladé Boleslavi

publikoval admin

Součástí výuky odborných předmětů na SPŠ a VOŠ Písek jsou  exkurze do různých firem. Žáci třídy A3.E a C3.E,oboru Elektrotechnika, navštívili začátkem března  výrobní provozy ŠKODA Auto Mladá Boleslav a.s., největšího českého výrobce automobilů a zároveň ŠKODA Muzeum. Měli tak možnost zmapovat historii společnosti Škoda od konce 19. století až do současnosti a zároveň získat představu o moderních technologiích, především automatizaci a robotizaci,  používaných v automobilovém průmyslu. Právě tyto dvě oblasti jsou  významnou  součástí výuky jednotlivých specializací oboru Elektrotechnika.

písecké postřehy

DSC03309

Písecký svět

Zasedání Nadačního fondu SPŠ a VOŠ Písek

20.3.2018 publikoval marikova

Zasedání Nadačního fondu SPŠ a VOŠ Písek se uskuteční v pondělí 26. 3. 2018 od 15.00 v učebně č.106.

Spolupráce s Městskou knihovnou v Písku pokračuje

14.3.2018 publikoval marikova

Již několik let využívají vyučující předmětu Občanská nauka na Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole Písek nabídku vzdělávacích lekcí pro střední školy, které realizují velmi fundovaně lektorky Městské knihovny  Písek.Žáci třetího ročníku měli možnost absolvovat dvě setkání s Mgr. Milenou Halámkovou k tématu Minority a majority ve společnosti. Cílem multikulturní lekce Sexuální menšiny bylo seznámit žáky nejen s touto problematikou, ale i  se sociálním konstruováním genderových kategorií. Lekce Romové – dějiny a kultura přibližuje historický vývoj soužití romského etnika a majoritní společnosti, hlavně v oblasti střední Evropy.

M1

M2

Průmyslováci získávali zkušenosti v rakouském Wellsu

publikoval marikova

Účastníci projektu ENERSOL 2018 ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Písek se vydali začátkem března na odborný seminář, v rámci kterého navštívili Veletrh úspor energií v rakouském Welsu. Na veletrhu měli žáci, kteří úspěšně reprezentují píseckou průmyslovku, možnost prohlédnout si nové technologie, které využívají jak alternativní zdroje energií, tak vedou k úsporám energií. Z vlastních expozic žáky nejvíce zaujaly elektromobily, které ve stále větší míře světové automobilky připravují do výroby, a nové technologie z oblasti obnovitelných zdrojů, jako např. nové typy slunečních kolektorů, fotovoltaických panelů dosahujících účinnosti 20 %, hybridních panelů kombinujících v sobě fotovoltaický panel a kolektor pro ohřev vody, rekuperační jednotky. Zajímavé bylo pro nás elektrotechniky používání řídicích a komunikačních systémů jak v systémech využívajících alternativní zdroje energií, tak v systémech úsporného vytápění.Veletrh byl doplněn odbornými přednáškami z oblasti udržitelné výroby a využití energií.

Ing. Miroslav Paul, učitel odborných předmětů a koordinátor projektu Enersol

Ww

w1

W2

Pozitivní klima třídy

publikoval marikova

Začátkem března se žáci všech třech tříd prvního ročníku SPŠ a VOŠ Písek zúčastnili společně se svými třídními učiteli v rozsahu čtyř vyučovacích hodin preventivního programu pro středoškoláky, který zajišťovala organizace DO SVĚTA z.s. Strakonice.
Tento program byl zaměřený na prevenci rizikového chování, zejména na mezilidské vztahy s ohledem na trvalou spolupráci žáků ve třídách. Žáci se učili reagovat na specifické situace ve skupině a pomáhat pozitivně podpořit klima ve třídě. V průběhu programu docházelo k lepšímu sebepoznání žáků i poznání žáků navzájem. Soudržnost třídního kolektivu je velmi důležitá pro další společně strávená léta na střední škole a tento program by měl být k tomuto nápomocen.
Mgr. Milena Kouďová, školní metodik prevence

kl

kl1

Seminář v rámci projektu Můžeš podnikat navštíví žáci 4. ročníku

13.3.2018 publikoval marikova

V pátek 16. 3. 2018 se zúčastní žáci 4. ročníku v rámci projektu Můžeš podnikat semináře, který povede Tomáš Nemrava,  firma NEMA, spol. s r.o. a Jan Řehák,  HW group s.r.o.

třída B4.I v 9:45 – 10:30, dohled Mgr. Klavíková

třída A4.E a C4.E  v 10:50 – 11:35, dohled Mgr. Klavíková a Ing. Špirhanzlová.

Starší příspěvky » 
CEZ
Nahoru Doporučit stránku
Skupina ČEZ Jihočeská hospodářská komora České vysoké učení technické FEL ZČU Cesnet Cisco UNIV Webarts Studio FC Písek IHC Písek OP VVV