V pátek 1. 12. se žáci ze třídy B4.I vypravili na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín, kam je doprovodil jako pedagogický dohled Mgr. Ing. Široký.