V pondělí  26. 6. 2017  bude žákům 3. ročníku představen projekt Cesta pro mladé (v kmenových učebnách místo předmětu CJL), který propojuje studenty a firmy formou stáží.

Časový rozpis – od 8.50 – 9.35 C3.E pod dozorem Mgr. Chudáčkové, od 9.45 – 10.30 B3.I pod dozorem Mgr. Klavíkové, od 10.50 – 11.35 A3.E pod dozorem Mgr. Maříkové.