V pátek 19. 5. 2017 se zúčastní žáci třídy A2.E besedy na téma Právní odpovědnost mladistvých s por. Mgr. Kamilou Čuřínovou Ingrišovou. Beseda proběhne 4. vyučovací hodinu v kmenové třídě.