Leden « 2017 « SPŠ a VOŠ Písek
RSS kanál Přidat do oblíbených Mapa stránek

SPŠ a VOŠ Písek na Facebooku

Bakaláři

  • SPŠ a VOŠ Písek
  • Karla Čapka 402
  • 397 11 Písek
  • Tel.: +420 382 214 805
  • Email: info@sps-pi.cz
  • ID datové schránky: ny7xq9u

Kde nás najdete?

Karla Čapka 402, Písek 397 01 Počasí Písek - Slunečno.cz

Leden 2017 « Příspěvky

Zajímavá nabídka – Základní kurz robotiky – robot ASURO

27.1.2017 publikoval marikova

Talentcentrum NIDV nabízí žákům středních škol příležitost zúčastnit se jedinečné vzdělávací aktivity.
Jedná se o Základní kurz robotiky – robot ASURO (online kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de).


Aktivita je vhodná pro žáky středních škol, kteří mají zájem o technické obory a rádi cvičí technické myšlení. V průběhu kurzu si žáci osvojí sestavování elektronických zařízení, zásady vývoje software, techniky návrhu autonomních řídicích algoritmů, programování v jazyce C a programování jednočipových mikropočítačů ATMEL.

Aktivita pro nadané žáky se skládá
1) z online kurzu s prezenčním workshopem, kde se žáci pod vedením zkušených odborníků sestaví robota a naučí jej vykonávat zadané úlohy ( únor až červen);
2) ze zahraniční exkurze do high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově, Německu (www.dlr.de) (začátek června).

Kurz je složen z několika moderovaných úloh. Jejich témata jsou zvolena tak, aby na sebe navazovala a postupně studentům rozšiřovala jejich dovednosti. Pokud student v dané oblasti nemá žádné nebo jen velmi malé zkušenosti, bude zpracování úloh znamenat velmi intenzivní osvojování nových znalostí. Abychom zmírnili studijní zátěž, připravili jsme balíček materiálů pro samostatnou předběžnou přípravu s možností kontaktovat lektora, kterou každý student může dle svého uvážení před zahájením kurzu podstoupit. V průběhu předběžné přípravy a vypracování úloh probíhá komunikace s lektory, s koordinátorem a s ostatními studenty prostřednictvím online výukového prostředí.
Časová náročnost kurzu je závislá na úrovni zkušenosti žáků s programováním. Úlohy jsou zadávány na 14 dní.
Komunikační jazyk: čeština / angličtina
Účastníkům kurzu jsou hrazeny náklady na tréninkovou destičku, skládačku robota a zahraniční exkurzi (cestovné, ubytování a stravné).

Podmínkou účasti je zájem o obor, vysoká motivace a pracovní nasazení.

Počet míst na zahraniční exkurzi je omezen na 15 žáků.
Kritériem výběru bude zejména motivace žáka k účasti a aktivní účast v online kurzu, tj. úplnost a kvalita vypracovaných úloh.

Přihláška zde

Klíčové termíny – harmonogram:
Uzávěrka přihlášek: 8. 2. 2017
Zahájení online kurzu – přípravná část: 13. 2. 2017
Zahájení online kurzu – zadání úlohy: 6. 3. 2017
Společný workshop – duben 2017
Exkurze do DLR v Mnichově 9.6.2017

Zakončení online kurzu 18. 6. 2017

Kontakt:

Štěpán Peterka, tel: 722 967 630, email: peterka@nidv.cz

Žáci ze 3. ročníku navštíví DFŠ Písek

26.1.2017 publikoval marikova
V pondělí 30. 1. v 10:00 začíná v Divadle Fráni Šrámka Písek představení, kterého se zúčastní všichni žáci ze třetího ročníku. Soubor pražského Divadla Různých Jmen představí Orwellovo dílo s názvem 1984. Délka představení je cca 120 minut a cenu vstupného 100,- Kč žáci vyberou a odevzdají do pátku 27. 1. svým učitelkám českého jazyka. O pedagogický dohled se postarají Mgr. Klavíková, Mgr. Chudáčková a Mgr. Maříková. Akce začíná a končí v DFŠ Písek a sraz je v 9:50 před budovou divadla, kam se žáci přesunou ze školy po 2. vyučovací hodině. Po skončení divadla se žáci vrátí do školy a vyučování pokračuje 6. vyučovací hodinu. Více informací o představení najdete na www.drj.cz.

Návštěva DOD na ZČU FEL Plzeň

23.1.2017 publikoval marikova

Dne 19.11. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Dne otevřených dveří na ZČU Plzeň. Na tuto vysokou školu tradičně odchází studovat po maturitě mnoho našich absolventů. Nejprve žáci společně vyslechli přednášku proděkana doc. Ing. Jiřího Tupy, Ph. D. o možnostech studia na této škole a poté dle svých individuálních zájmů navštívili v doprovodu vyučujících zdejší odborné učebny a laboratoře.
Ing. Daniela Krupičková

FA

Den otevřených dveří na ZČU FAV Plzeň

20.1.2017 publikoval marikova

Ve středu 25. ledna 2017 od 8.30 hodin se koná Den otevřených dveří FAV a vedení ZČU FAV zve co nejvíce zájemců z naší školy a věří, že i přes mrazivé počasí se co nejvíce studentů dostaví, protože připravený program je velmi pestrý.
Bližší/další informace o této akci naleznete zde:
https://www.facebook.com/events/1873048109598173/
https://www.youtube.com/watch?v=SbWLoMtGdGE
Pokud by studentům tento termín nevyhovoval, je možnost navštívit fakultu (a výzkumné centrum NTIS) v jiném, studenty zvoleném termínu:  www.fav.zcu.cz/exkurze.

DOD na ZČU FEL Plzeň

18.1.2017 publikoval marikova

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 navštíví vybraní žáci 3. a 4. ročníků DOD na ZČU FEL, která je partnerskou školou SPŠ a VOŠ Písek. O dohled se postará Ing. Daniela Krupičková. Sraz před školou je v 7:55 hod, odjezd v 8:00 a návrat mezi 15:00 až 16:00 ke škole.

Žáci z A2.E a z C2.E navštíví Okresní soud v Písku

17.1.2017 publikoval marikova
V úterý 24. 1. 2017 navštíví žáci třídy A2.E ve 12.00 Okresní soud v Písku. Sraz žáků je v 11.45 na Velkém náměstí před budovou soudu, na stejném místě bude akce ukončena. Dohled zajistí Mgr. Ludmila Klavíková
V pondělí 30. 1. 2017 navštíví žáci třídy C2.E ve 13.00 Okresní soud v Písku. Sraz žáků je ve 12.45 na Velkém náměstí před budovou soudu, na stejném místě bude akce ukončena. Dohled zajistí Mgr. Ludmila Klavíková a Štěpánka Gage.

Krajské kolo matematické olympiády

9.1.2017 publikoval marikova

Dne 10. 1. 2017 se koná v Českých Budějovicích Krajské kolo MO. Žáci se dopraví na akci a zpět sami.a účastníkům přejeme mnoho úspěchů.

Šteňo Michal B3
Šperl Jakub B3
Hejl Martin C3
Mišoň Jan B4
Němeček Otakar B3
Sellner Ondřej A3
Tůma Petr B3
Viktora Tomáš A3

Památník Terezín vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž na téma Je minulost stále živá?

6.1.2017 publikoval marikova

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2017 XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem
Je minulost stále živá?

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.
Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?
Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.
Věkové kategorie výtvarné soutěže:
I. žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
II. žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:
I. žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU
Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:
Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace – školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.
Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):
1. místo 500 Kč, 2. místo 400 Kč, 3. místo 300 Kč, 4. – 5. místo 200 Kč, 6. – 8. místo 100 Kč.
Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.
Kontaktní adresa:
Památník Terezín Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka
Principova alej 304 411 55 Terezín tel.: 416 724 563, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Žáci 2. a 3. ročníku se v úterý 10. 1. zúčastní Divadelního cestopisu

5.1.2017 publikoval marikova

V úterý 10. 1. se všichni žáci 2. a 3. ročníku zúčastní divadelního představení s názvem „Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus“.  Divadélko pro školy Hradec Králové odehraje postupně 3 představení v přednáškovém sále školy v časech od 8:00, 9:30 a 11:00. Přesný rozpis je zaznamenán v rozvrhu na Bakalářích. Vstupné 40 Kč na žáka odevzdají pokladníci jednotlivých tříd v pondělí do 15:00 svým učitelkám českého jazyka.

div3

div1

Žáci ze třídy C2.E navštívili v předvánočním čase píseckou Sladovnu

publikoval marikova

sl3

Ve středu 21.12. 2016 se žáci třídy C2.E účastnili interaktivní výstavy OBJEVÁRIUM: Leonardo a prohlídky s příběhem „Navštívení zlatých časů sladovnických“ v písecké Sladovně.

Starší příspěvky » 
CEZ
Nahoru Doporučit stránku
Skupina ČEZ Jihočeská hospodářská komora České vysoké učení technické FEL ZČU Cesnet Cisco UNIV Webarts Studio FC Písek IHC Písek OP VVV