RSS kanál Přidat do oblíbených Mapa stránek

SPŠ a VOŠ Písek na Facebooku

Bakaláři

  • SPŠ a VOŠ Písek
  • Karla Čapka 402
  • 397 11 Písek
  • Tel.: +420 382 214 805
  • Email: info@sps-pi.cz
  • ID datové schránky: ny7xq9u

Kde nás najdete?

Karla Čapka 402, Písek 397 01 Počasí Písek - Slunečno.cz

Září 2016 « Příspěvky

Kulturní exkurze pro 4. ročník – Památník Vojna a Památník A. Dvořáka

30.9.2016 publikoval marikova

Ve čtvrtek 20.10. 2016 se zúčastní všichni žáci 4. ročníku povinné kulturní exkurze v rámci výuky předmětu ČJL, A4.E a C4.E i v rámci předmětu OBN.
Odjezd autobusem od školy je naplánován v 8:00, návrat zhruba do 14:00, kdy bude ještě otevřená jídelna, a oběd tak zůstává zajištěn.
Program:
9:00 – 10:30 – návštěva Památníku Vojna u Příbrami (vstupné 30 Kč hrazeno z NF),
11:15 – 12:15 – návštěva Památníku Antonína Dvořáka, Vysoká u Příbrami (vstupné 30 Kč hrazeno z NF).
Zálohu 100 Kč na dopravu, která bude následně vyúčtována dle faktury, vybírají žáci na osobu a celkovou částku odevzdají svým dohledům Mgr. Klavíkové (A4.E), Mgr. Maříkové (B4.I) a Mgr. Chudáčkové (C4.E), které žáky na akci doprovodí.

VO7

Tajemství smutných příběhů komunistické perzekuce a talent velké hudební osobnosti odkrývali žáci ze SPŠ a VOŠ Písek

Žáci 4. ročníku SPŠ a VOŠ Písek navštívili ve čtvrtek 20. 10. Památník Vojna Lešetice, kde získali informace z historie vězeňství v totalitním Československu. Autenticky dochovaný vězeňský areál byl původně vytvořen jako zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, v období 1949 – 1951 sloužil jako tábor nucených prací a do roku 1961 pak jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Tábor byl situován mezi uranovými šachtami a expozice v Památníku Vojna Lešetice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a současně přibližují dějiny uranového hornictví. Památník označovaný jako Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví otevřel našim žákům drsnou realitu poválečných a následně padesátých let. Hrůzu a sílu nesvobody a věznění podtrhlo spolu s podzimním sychravým počasím i vyprávění o smutných a krutých lidských osudech spojených s praktikami dozorců. O příjemnější zážitek se postarala exkurze v Památníku Antonína Dvořáka v nedaleké Vysoké u Příbrami, kde si žáci při tónech Slovanských tanců a Novosvětské prohlédli expozice ze života a díla jedné z našich největších hudebních osobností a ani zde nechyběl fundovaný výklad.

Žáci ze tříd A2.E, B2.I a C2.E se vydají na představení s názvem Peter Black 2

publikoval marikova

Na divadelní představení v angličtině se vydají ve čtvrtek 13. 10. 2016 do píseckého kina Portyč žáci ze tříd A2.E, B2.I a C2.E. Hra v angličtině s názvem Peter Black 2 je zaměřená na probírané mluvnické jevy a slovní zásobu, začíná v 8:30 a končí v 9:45 v kině Portyč. Cenu vstupenky 70,-Kč hradí žáci a o dohled se postarají Mgr. Žáková, Mgr. Šindelářová, Mgr. Kouďová a Mgr. Sudová.

Žáci z A3.E navštívili firmu Aspera a žáci z B4.I Center of Lowe Energy Building

publikoval marikova

V pátek 23. 9. se konala exkurze do firmy Aspera, kde žáci ze třídy A3.E získali pod dohledem Bc. Pajera nové informace o fungování a provozu firmy. Ve stejný den proběhla také exkurze do Center of Lowe Energy Building, kam se vypravili pod dohledem PhDr. Havlana a Mgr. Janouška žáci ze třídy B4.I. Akce v rámci předmětu Praxe začínaly v 9.45 pro B4 a v 10:50 pro A3 a končily ve 12:30 na SPŠ a VOŠ Písek.

aspera1

aspera2

aspera3

Výstavu Fyzika hrou (na exponáty sahat dovoleno) si prohlédli žáci z A1.E

publikoval marikova

Žáci ze třídy A1.E se účastnili v pátek 23. 9. 2016 v Prácheňském muzeu Písek zajímavé výstavy pod názvem „Fyzika hrou (na exponáty sahat dovoleno)“. Technické „hračky“ dokazující fyzikální zákony předvedl žákům pod dohledem Mgr. Vejvody přítomný lektor a akce v rámci předmětu Fyzika začala v muzeu v 11:00 a končila ve 12:25.

Mu1

Naši žáci navštíví MSV v Brně

28.9.2016 publikoval marikova

V letošním roce navštíví tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně žáci ze tříd A3.E a C3.E + 2 žáci soutěžící v programování CNC strojů. Termín akce je ve čtvrtek 6. 10. a odjezd je plánován v 7:00 od školy a návrat ve 20:00 ke škole. Každý žák hradí 100 Kč na vstupné. O dohled se postarají Ing. Burger a Bc. Pajer.

Žáci ze třídy B2.I podnikli výlet do Prahy

22.9.2016 publikoval marikova

Dne 22. 9. 2016 se žáci třídy B2.I v počtu 32 žáků zúčastnili za doprovodu třídní učitelky Mgr. Peckové a Mgr. Širokého odborné exkurze do Prahy. Nejdříve navštívili památník obětem komunismu, poté rozšířili odborný program o kulturu v podobě návštěvy Náprstkova muzea. Nakonec navštívili výstavu profesionálních fotografií World Press Photo 2016 v Rudolfinu (www.wpppraha.cz), kde neopomněli projít i trvalou výstavu k poctě Univerzity Karlovy. Ke zdárnému průběhu akce přispělo i pěkné počasí a všichni si tak užili příjemný den.

MIS_1537

Srdíčkový den

18.9.2016 publikoval marikova
Ve středu 21. 9. 2016 se třída C3.E zúčastní sbírky Srdíčkový den. Akce se koná v době od 1. do 5. vyučovací hodiny.

Energie – budoucnost lidstva

14.9.2016 publikoval admin

Ve středu 14.9. 2016 proběhne v přednáškovém sále SPŠ a VOŠ Písek beseda  na téma Energie – budoucnost lidstva pro žáky 2. ročníků (třída A2. E  8.00 – 9.35,  B2.I 9.45 – 11.35, C2.E 11.40 – 13.15).

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka

13.9.2016 publikoval marikova

Hotelová škola Radlická
vyhlašuje ve školním roce 2016/2017
16. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA
na téma KYBERŠIKANA KURVA BOLÍ
Kyberšikanu definujeme jako zneužití anonymity virtuálního prostředí k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu.
Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědkem pomluv, nadávek a ztrapňování je jen ta třída. Pokud se to dostane na internet, je svědkem stejného chování i několika desítek tisíc lidí. Obrana je nemožná. Proč? Oběť není vždy schopná vystopovat agresora. Útoky se prostřednictvím internetu šíří mnohem rychleji než v realitě. Probíhají bez přestávek, oběť je šikanována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Obětí kyberšikany se často stávají jedinci, kteří jsou na internetu nebo mobilním telefonu závislí. Sociální kontakty navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě nemají příliš kamarádů.
A jaké jsou nejčastější motivy kyberagresora?
> Snaží se ovládat druhé prostřednictví strachu, touží po moci.
> Je znuděný a hledá zábavu.
> Bere právo do svých rukou.
> Má tendenci odpovídat ve vzteku nebo frustraci. Někdy může být obětí klasické šikany.
> Má sklon vystupovat na internetu jako někdo jiný, neuvědomuje si závažnost svého jednání. Jeho motivem jsou dva hlavní důvody:
* MŮŽU
* JE TO LEGRACE
Smyslem tohoto ročníku Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka je posílit empatii mezi námi všemi, hlavně mezi žáky středních škol.
Posíláme vám toto téma, abyste o bolesti, kterou kyberšikana způsobuje, přemýšleli a napsali. Najděte odvahu a umělecké prostředky, kterými uchopíte zadané téma a vyjádříte svůj názor. Přejeme si, abychom mohli ocenit umělecky originální, citově silné a literárně hodnotné příspěvky.
Podmínky soutěže
Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let.
Téma: Kyberšikana kurva bolí
Kategorie: Vypsány jsou 3 kategorie:
1. kategorie: POVÍDKA
2. kategorie: BÁSEŇ
3. kategorie: ESEJ nebo NOVINOVÝ ČLÁNEK

Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, telefonické spojení a e-mailovou adresu, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Rozsah prací
v kategorii povídka a esej nebo novinový článek je omezen – max. 5 stran textu formátu A4.
Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC.
Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží).
Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou.

Začátek soutěže: 30. 9. 2016
Uzávěrka soutěže: do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do 5. 1. 2017
zaslány na adresu: Hotelová škola Radlická Radlická 115, 158 00 PRAHA – Jinonice

Kontakt: PhDr. Běla Popovičová – tel. 251172162, 725679954 (bela.popovicova@seznam.cz)

Vyhlášení vítězů soutěže: Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme na adresu vaší školy či na vaši e-mailovou adresu. Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků je březen 2017.

Žáci 1. ročníku SPŠ absolvovali adaptační kurzy

9.9.2016 publikoval marikova

Pro žáky 1. ročníku byly v uplynulém týdnu připraveny adaptační kurzy. Akce, při níž se žáci navzájem seznamují, určitě splnila svůj cíl, a naši noví žáci se tak aktivně zapojili do dění na SPŠ a současně poznali prostředí, kde budou trávit následující čtyři roky.
Kurzy probíhaly následovně:
5. – 6. 9. adaptační kurz A1.E (pod dohledem třídní učitelky Mgr. Olgy Procházkové a pana učitele L. Štěpána)
6. – 7. 9. adaptační kurz B1.I (pod dohledem třídní učitelky Mgr. Jindřišky Chudáčkové a Mgr. Milana Průdka)
7. – 8. 9. adaptační kurz C1.E (pod dohledem třídního učitele Mgr. Rádra  a Mgr. Mileny Kouďové).

Ad4

ADB4

ADC5

ADC4

Starší příspěvky » 
CEZ
Nahoru Doporučit stránku
Skupina ČEZ Jihočeská hospodářská komora České vysoké učení technické FEL ZČU Cesnet Cisco UNIV Webarts Studio FC Písek IHC Písek OP VVV