Soutěž Nejlepší student právě zahajuje
Nejlepší student je soutěž pro studenty středních škol celé České republiky. Oceňuje nadané studenty se širokým záběrem aktivit či specialisty v určitém oboru, které nominují ředitelé a učitelé škol. Tři Nejlepší studenti pravidelně získají odměnu 5.000 Kč a ten nejlepší také 10.000 Kč pro svou školu.
Nejlepší student má ve svých aktivitách výrazný přesah
Předchozí ročníky představily nadané osobnosti různého zaměření. Porota oceňuje jejich výjimečnost, mimoškolní aktivity, schopnosti, úspěchy, ale také přístup k životu. Mezi středoškoláky jsou studenti, kteří svou prací připomínají spíše studenty vysokých škol. Odbornost a inteligence jim umožňuje reprezentovat Českou republiku v zahraničí, podílet se na výzkumných projektech, publikovat vědecké články. „S nejlepšími studenty i školami rádi navazujeme spolupráci. Několika studentům jsme nabídli stáž či brigádu, někteří se zaučují v našem oboru,“ uvádí Vladimír Šulc, jednatel firmy MICRORISC, která soutěž pořádá.
Nově vyhlášené kategorie

Od letošního ročníku vyhlašujeme dvě nové kategorie: „Nadějný vědec“ a „Nejlepší student technik“ pro podporu technicky zaměřených studentů a studentů, kteří se zabývají zajímavými projekty. Soutěž nově přináší možnost významné podpory studentského vědeckého projektu – chystáme zajímavé překvapení.
Pravidla soutěže

Soutěž není zaměřena pouze na technické či přírodovědné obory, vyhrát může student jakéhokoliv zaměření, podobně jako tomu bylo v minulých ročnících. Soutěž je otevřena nominacím od 1. 4. 2015 do 20. 5. 2015. Výsledky jsou vyhlašovány jako příjemný bonus na konci školního roku. Detailní informace jsou dostupné na soutěžním webu http://www.nejlepsistudent.cz. Zde jsou také v sekci Ke stažení materiály k propagaci soutěže.
Ukažme i letos, že „Stojí za to být dobrým studentem“.
Prezentujme kvalitu našich škol.